OCHRANA ZDRAVÍ VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Informace ke stažení zde

Informační memorandum žáci-zákonní zástupci – ke stažení zde (PDF)

Informační memorandum uchazečům – ke stažení zde (PDF)