Výrobce sukní, halenek a šatů

Na začátku školního roku 2023/2024 plánuje naše škola otevřít pro veřejnost dlouhodobý kurz k získání profesní kvalifikace „Výrobce sukní, halenek a šatů“. Kurz je zakončen autorizovanou zkouškou v rámci Národní soustavy kvalifikací (více o profesní kvalifikaci zde).

Konkrétní datum zahájení kurzu a časový rozvrh výuky budou upřesněny. Předpokládané ukončení kurzu je v průběhu jara 2024. Více informací pro zájemce o kurz naleznete na této stránce. Bližší informace podává Mgr. Adam Svěchovský, telefon: 910 001 563, případně e-mail: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz.