Aktuální informace pro zákazníky

Kadeřnictví – provozovna LUNA, Ostrava-Zábřeh

Od pondělí 24.5. poskytujeme veškeré služby dle ceníku v provozní době od 7:30 do 17:00.
Počet zákazníků regulují učitelé odborného výcviku.

Kadeřnictví – provozovna O. Jeremiáše, Ostrava-Poruba

Od pondělí 24.5. poskytujeme pouze pánské a dámské stříhání v provozní době od 7:30 do 17:00.
Počet zákazníků regulují učitelé odborného výcviku.

Kosmetické služby a masér sportovní a rekondiční – provozovna O. Jeremiáše, Ostrava-Poruba

Zahajují provoz pro zákazníky od 18. 5. 2021 v provozní době od 8:00 do 18:00 v omezeném počtu, dle objednávek na telefonních číslech:

– kosmetika: 910 001 595
– masér: 910 001 594

Fotografické služby – provozovna O. Jeremiáše, Ostrava-Poruba

Zahajují provoz pro zákazníky od 17. 5. 2021 v provozní době od 8:00 do 17:00 hod. v omezeném počtu, dle objednávek na telefonním čísle:  910 001 593 nebo na e-mail: fotojeremias@ss-ostrava.cz

Aranžérské služby – provozovna Polská 8, Ostrava-Poruba

Zahajují provoz pro zákazníky od 17. 5. 2021 v provozní době od 8:00 do 13:00 hod. v omezeném počtu, dle objednávek na telefonních číslech: 910 001 843, 910 001 842, 910 001 841 nebo na e- mail: iveta.czakanova@ss-ostrava.cz

Všeobecné pokyny pro zákazníky:

Provozovny povedou evidenci zákazníků, která musí obsahovat tyto údaje:

  • jméno a příjmení zákazníka,
  • telefonní číslo zákazníka
  • informace o termínu, čase a poskytnutí služby (od kdy do kdy),
  • informaci, který pracovník (žák) poskytoval službu tomuto zákazníkovi,
  • podpis zákazníka.

Údaje o evidenci zákazníka budou po 30ti dnech skartovány.

Podmínky pro vstup zákazníka do provozovny – zákazník se prokáže:

  • absolvování RT-PCR vyšetřením na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším 7 dnů,
  • POC testem na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, ne starším 72 hodin,
  • certifikátem MZ ČR o provedení očkování proti onemocnění Covid-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.
  • potvrzením, že osoba prodělala onemocnění Covid-19 a uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více jak 90 dnů,

Osoba s klinickými známkami onemocnění Covid-19 nesmí na provozovnu vstoupit.

V Ostravě dne 10. 5. 2021

Mgr. Pavel Chrenka, v. r.
ředitel školy