Informace k žákovské knížce

  • Pro obory vzdělání KadeřníkFotografMasérEkon. a podnikáníKos. služby a Podnikání použijte budova Příčná
  • Pro obory vzdělání ProdavačAranžér a Podnikání použijte  budova Polská