Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Úřední deska

Volná pracovní místa  

 

 


O Z N Á M E N Í  č. 8/2019

 

     Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 30.5. 2019 uložena písemnost, č.j. SSSP/1387/2019 pro Lucii Urbánkovou, bytem Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1040,  žákyni 4. ročníku oboru 69-41-L/01 Kosmetické služby.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 30.5. 2019


 

O Z N Á M E N Í  č. 7/2019

 

     Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 23.4. 2019 uložena písemnost, č.j. SSSP/0822/2019 pro Kristýnu Derliovou, bytem Ostrava, A. Gavlase 83/11 žákyni 1. ročníku oboru 69-51-H/01 Kadeřník.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 23.4. 2019

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 6/2019

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 15. 04. 2019 uložena písemnost,

č.j. SSSP/0965/2019 pro Frgálová Kristýna, bytem Ostrava-Poruba, 17. listopadu 596/36.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně v pracovních dnech od

7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude

po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

Vyvěšeno dne 15. 04. 2019

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 5/2019

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 10. 04. 2019 uložena písemnost,

č.j. SSSP/0704/2019 pro Gažiová Anna, bytem Havířov, Dukelská 677/3a.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně v pracovních dnech od

7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude

po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

Vyvěšeno dne 10. 04. 2019

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 4/2019

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 10. 04. 2019 uložena písemnost,

č.j. SSSP/0948/2019 pro Martina Koudelková, bytem Šenov, Václavovická 1641.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně v pracovních dnech od

7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude

po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

Vyvěšeno dne 10. 04. 2019

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 3/2019

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 12. 03. 2019 uložena písemnost,

č.j. SSSP/0421/2019 pro Martina Koudelková, bytem Šenov, Václavovická 1641, žáka

64-41-L/51 Podnikání – denní forma.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaná vyzvednout osobně v pracovních dnech od

7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude

po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 2/2019

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 25. 02. 2019 uložena písemnost,

č.j. SSSP/0306/2019 pro Roberta Pauflera, bytem Ostrava, Karola Šmidkého 1825/13, žáka 64-41-L/51 Podnikání – dálková forma.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od

7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude

po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 1/2019

 

     Oznamujeme, že na studijním oddělení  Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 11. 02. 2019 uložena písemnost, č.j. SSSP/0137/2019 pro Nikol Dubnickou, bytem Ostrava, Špálova 20, žákyni nástavbového oboru vzdělání Podnikání (denní forma).

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 11. 02. 2019

 

 

 

Oznámení 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, p.o. oznamuje, že žádosti o poskytnutí dotace na I. období leden - červen 2019  v rámci programu "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol, konzervatoří a studentů vyšších odborných škol na rok 2019, můžou zájemci odevzdat na studijním oddělení školy nejpozději do 4.12.2018

Mgr. Pavel Chrenka - ředitel školy

 

 

 

 

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název akce: Rekonstrukce budovy A na ulici Příčná

  • podrobné informace zde 
  • Příloha zde

 

 

Výzva k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Název akce: Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8

  • podrobné informace zde 
  • Příloha č. 1 zde 
  • Dodatek č.1 zde

 

 

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 4/2018

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště
Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 11. 5. 2018 uložena písemnost,
č.j. SSSP/0693/2018 pro Miroslava Kováče, bytem Orlová-Lutyně, Osvobození 876,
zákonného zástupce Natálie Muchové, uchazečky do oboru vzdělání Kadeřník.
     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří
doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00
hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu
15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.
 
 
 
                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.
                                                                                      ředitel školy

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 3/2018

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, odloučené pracoviště Polská 6, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 2. 5. 2018 uložena písemnost,

č.j. SSSP/0539/2018 pro Roberta Sýkoru, bytem Ostrava-Poruba, Klimkovická, zákonného zástupce Šárky Sýkorové, uchazečky do oboru vzdělání Prodavač.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 2/2018

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 9. 02. 2018 uložena písemnost, č.j. SSSP/105/2018 pro Barboru Wišniewskou, bytem Havířov, Mládí 11/08, žáka třídy P2DB, obor vzdělání Podnikání (dálková forma).

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

 

 

Střední škola, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 1/2018

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  na adrese odloučeného pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6, je od 03. 01. 2018 uložena písemnost, č.j. SSSP/0006/2018 pro Martina Blažka, bytem Ostrava, Plzeňská 1124/3, žáka třídy PD1B, obor vzdělání Podnikání (dálková forma).

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 03. 01. 2018

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz