Kritéria pro hodnocení distanční výuky:

  1. Aktivní účast na online hodinách – žák je přítomen po celou dobu trvání online hodiny, pokud má technické problémy, oznámí to učiteli zprávou v chatu.
  2. Včasné odevzdávání zadaných úkolů –  práce odevzdané po termínu jsou hodnoceny jako neodevzdané, tedy nesplněné. 
  3. Hodnocení práce v online hodinách – žák se aktivně zapojuje, sleduje výuku, na vyzvání učitele odpovídá na otázky, dodržuje pravidla online hodin
  4. Příprava na online hodiny – žák má na online hodinu připravené materiály a úkoly, které byly zadány.
  5. Testy, kvízy – žák plní zadané testy a kvízy, které jsou součástí hodnocení. Pokud z nějakého důvodu nestihne test vyplnit (špatné internetové spojení, test nejde spustit atd.), informuje o této skutečnosti okamžitě učitele daného předmětu.