Fotoreportér

Vzdělávací rekvalifikační program „Fotoreportér“ (34-024-H)
(příprava k získání profesní klasifikace podle zákona 179/2006 Sb.)

Rozsah kurzu: 150 hodin (75 hodin teoretická výuka, 75 hodin praktická výuka)
Místo konání: Středisko odborného výcviku SŠ služeb a podnikání, O. Jeremiáše 1986, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně základní vzdělání, každý účastník musí mít vlastní digitální zrcadlovku (DSLR) s výměnnými objektivy
Forma studia: prezenční, studium ukončeno zkouškou k získání profesní kvalifikace 

Kurz je veden učiteli odbornými učiteli studijního oboru Fotograf.

Obsahová náplň:

  1. Fotografické přístroje (30 vyuč. hodin)
  2. Objektivy a příslušenství (15 vyuč. hodin)
  3. Volba techniky a reportáž (20 vyuč. hodin)
  4. Práce se světlem (25 vyuč. hodin)
  5. Kompozice snímku (35 vyuč. hodin)
  6. Dokumentace (10 vyuč. hodin)
  7. Komunikace s klientem (15 vyuč. hodin)

Bližší informace o náplni kurzu podávají:
Mgr. Adam Svěchovský, SŠ služeb a podnikání, kontakt: adam.svechovsky@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.
MgA. Jiří Žižka, SŠ služeb a podnikání, kontakt: jiri.zizka@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 593.