Odvolání proti Rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů po vydání rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče prostřednictvím ředitele školy, do níž se uchazeč hlásí. Nelze jej podat přímo krajskému úřadu. Odvolání lze podat teprve poté, co byly výsledky vyhlášeny.

Doporučený formulář pro podání odvolání naleznete ke stažení zde (formát DOCX).