Časté dotazy k zápisovým lístkům a k odvolání

Zápisový lístek ke studiu je možno odevzdat osobně každý pracovní den od 7:00 do 14:30 na studijním oddělení školy. Zápisový lístek je rovněž možné doručit poštou. Obory vzdělání s výučním listem musí lístek odevzdat nejpozději 10. května, obory maturitní nejpozději 16. května.

Nástavbové obory neodevzdávají zápisový lístek, ale potvrzení o nástupu ke studiu. Termín je shodný s maturitními obory, tzn. nejpozději 16. května.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat až PO OBDRŽENÍ PÍSEMNÉHO ROZHODNUTÍ o nepřijetí ke studiu. Rozhodnutí o nepřijetí vám přijde poštou v průběhu několika dní od zveřejnění výsledků, poté se můžete ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení proti rozhodnutí odvolat. I v tomto případě je možné doručit odvolání osobně mezi 7:00 a 14:30 na studijní oddělení školy nebo jej zaslat poštou.

V případě využití poštovních služeb se za den odevzdání zápisového lístku, respektive za den podání odvolání považuje den, kdy jste zásilku předali poště k přepravě. Pokud využijete služeb pošty, určitě neposílejte uvedené dokumenty jako obyčejnou zásilku, ale doporučeně.