4. kolo přijímacího řízení (informace a kritéria)

Ředitel školy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení do oboru Podnikání (3leté nástavbové studium – dálková forma). Veškeré informace včetně kritérií naleznete v následujícím PDF souboru: Podnikání (4. kolo)