2. kolo přijímacího řízení (informace a kritéria)

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oborů Fotograf, Prodavač (obě zaměření – všeobecné i elektrotechnické zboží) a Podnikání (nástavbové studium – dálková forma). Veškeré informace včetně kritérií naleznete v tomto PDF souboru.