Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Výstava

Školní fotografická soutěž s výstavou ve Slezských Rudolticích 2018


1. cena - Jonáš Dus
Na začátku školního roku 2017/2018 byla vyhlášena soutěž pro žáky naší školy oboru Fotograf s názvem „Výstava – Ostravské kontrasty a harmonie“. Na podzim roku 2017 tak vznikl projekt, který měl specifickými fotografickými prostředky zachytit kontrasty a harmonii v Ostravě. Soubor fotografií tvořil tradiční školní výstavu na zámku ve Slezských Rudolticích. Díky grantu rozpočtu města Ostravy mohla být výstava realizována a instalována v nejreprezentativnějších prostorách zámku. Téměř po celý školní rok pořizovali žáci všech tříd oboru Fotograf snímky, se kterými soutěžili. Dne 31. 5. 2018 proběhlo v budově Střední školy služeb a podnikání Ostrava vyhodnocení a ocenění školní fotosoutěže „Ostravské kontrasty a harmonie“, a to za účasti ředitele školy pana Mgr. Pavla Chrenky, vedoucí učitelky odborného výcviku Petry Chrenkové-Vítkové, učitelů odborného výcviku: Vladislava Jasioka, Lucie Simperové, Jiřího Žižky, a také i žáků oboru Fotograf. Porota měla k dispozici projekci zúčastněných snímků, ale i velkoplošné tisky z tiskárny Canon image PROGRAF PRO-1000, kterou škola získala v rámci grantu. Porota ocenila pět žáků: 1. cenu obdržel – Jonáš Dus, (3. ročník), 2. cenu – Jakub Kempný (2. ročník), 3. cenu – Petra Petřeková (2. ročník), 4. cenu – Martina Harazímová (3. ročník), 5. cenu – Alexandr Nováček (1. ročník). Žáci obdrželi diplomy a poukázky na nákup zboží. Odměny byly financovány z fondu SRPŠ. Z celkového počtu snímků bylo vybráno (včetně snímků výherců) 28, které byly následně vytištěny na Photo Paper Pro Luster LU-101 – A2, tj. na formát 594 x 420 cm.

Dne 26. 6. 2018 bylo 28 adjustovaných fotografií, včetně informačního panelu převezeno do Slezských Rudoltic a instalováno v prostorách místního zámku, kde je během dvou letních měsíců zhlédlo kolem 3000 návštěvníků, dle informací pana Zemby, kastelána Slezsko Rudoltického zámku. Tím pouť výstavního souboru neskončila a tyto velkoplošné tisky budou od konce měsíce září 2018 vystaveny v ostravské galerii Chagall.

Na závěr děkujeme všem účastníkům soutěže, vítězům, členům poroty a také Statutárnímu městu Ostrava, jehož finanční podpora pomohla celý projekt realizovat.

Školní fotografická soutěž s výstavou ve Slezských Rudolticích 2017

2017_rudoltice_01.jpg
Je to již téměř rok, kdy byla vyhlášena soutěž pro žáky naší školy oboru Fotograf s názvem „Ostraváci a Ostrava, sny a představy ve snímcích žáků SŠSP Ostrava“. Na podzim roku 2016 tak vznikl projekt, který měl specifickými fotografickými prostředky zachytit současné reálie města Ostravy a života jejich obyvatel. A od samého počátku nešlo jen o prosté zachycení současnosti, ale i osobitý pohled, který by byl schopen postihnout atmosféru doby, radosti, strasti, ale i sny dnešního člověka, fotografie, které by mohly vhodně přispět k oslavám 750. výročí založení Ostravy a být i náplní tradiční školní výstavy v zámku ve Slezských Rudolticích. Součastně s vyhlášením soutěže bylo požádáno o grant z rozpočtu města Ostravy v hodnotě 50 000 Kč na adjustáž a tisk fotografií, protože výstava měla být instalována v nejreprezentativnějších prostorech zámku. Po obdržení grantu na jaře 2017 bylo z přislíbených peněz koupeno 37 špičkových kovových rámů velikosti 50x70 cm s antireflexními skly a vytištěno celkem 34 velkoformátových fotografií, ze kterých výběrová komise v čele s panem ředitelem Mgr. Pavlem Chrenkou, dále reprezentovaná Ing. D. Baričákem, Mgr. D. Krömrovou a učiteli odborného výcviku: Vladislavem Jasiokem, MgA. Jiřím Žižkou, Mgr. Terezií Foldynovou, Lucií Simperovou, vybrala 5 žákovských prací, jejichž tvůrci obdrželi diplom a z fondu SRPŠ finanční odměnu ve formě poukázek k zakoupení zboží dle vlastního výběru.
 
Za soubor černobílých snímků převážně z noční Ostravy získala Anna Špundová 1. cenu a 1500 Kč, Dominik Knýbel za stylizovanou fotografii Dáma v černém 2. cenu a 1500 Kč, Štěpánka Parvová 3. cenu za dokumentární snímky fotbalových fanoušků a 1000 Kč, Kristýna Hargašová 4. cenu a 500 Kč za dokumentární fotografie zachycující ostravské prodejce, 5. cenu a 500 Kč Kateřina Krestová za soubor streetfotografií z Ostravy.
 
Na závěr článku je nutno poděkovat za zdárné dokončení tohoto projektu všem účastníkům soutěže, vítězům a i těm, kterým byly fotografie „pouze“ vystaveny, a to za vzorné reprezentování školy, dále členům poroty a konečně i Statutárnímu městu Ostrava, jehož finanční podpora pomohla celý projekt realizovat.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz