Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Úřední deska

O Z N Á M E N Í  č. 2/2018

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  je od 9. 02. 2018 uložena písemnost, č.j. SSSP/105/2018 pro Barboru Wišniewskou, bytem Havířov, Mládí 11/08, žáka třídy P2DB, obor vzdělání Podnikání (dálková forma).

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

 

 

Střední škola, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 1/2018

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  na adrese odloučeného pracoviště Ostrava-Poruba, Polská 1543/6, je od 03. 01. 2018 uložena písemnost, č.j. SSSP/0006/2018 pro Martina Blažka, bytem Ostrava, Plzeňská 1124/3, žáka třídy PD1B, obor vzdělání Podnikání (dálková forma).

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 03. 01. 2018

 
 

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800

telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561