Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Úřední deska

Střední škola, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 6/2017

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  na adrese Ostrava-Poruba, Příčná 1108 je od 18. 10. 2017 uložena písemnost, č.j. SSSP/1976/2017 pro Romana Horvátha, bytem Ostrava, Mánesova 32, žáka třídy H2B, obor vzdělání Kadeřník, denní forma

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

                                                                           Mgr. Pavel Chrenka, v. r.

                                                                                      ředitel školy

 

 

Vyvěšeno dne 18.10. 2017

 

 

 

Střední škola, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

 

 

O Z N Á M E N Í  č. 5/2017

 

     Oznamujeme, že v sekretariátě Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace,  na adrese Ostrava-Poruba, Příčná 1108 je od 16.10. 2017 uložena písemnost, č.j. SSSP/2001/2017 pro Michala Kočiše, bytem Bohumín, Bezručova 1145  žáka nástavbového oboru vzdělání  

64-41-L/51 Podnikání-denní forma.

     Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť se adresátovi písemnost nedaří doručovat. Písemnost si může jmenovaný vyzvednout osobně v pracovních dnech od 7:00 hod. do 14:00 hod.. Oznámení se vyhlašuje dle ust. § 25 správního řádu tak, že bude po dobu 15 dnů vyvěšena na elektronické úřední desce školy.

 

 

 

 

Mgr. Pavel Chrenka, v. r. -  ředitel školy

 Vyvěšeno dne 16.10. 2017

 

 Veřejná zakázka, smlouva

Název projektu:

Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon

Název zakázky:

Zakázka na dodání výpočetní techniky, software a příslušenství pro realizaci projektu EU Peníze středním školám s názvem Rozvoj vzdělanosti žáků s využitím Šablon a notebooků z rozvojového programu „Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012“.

Smlouva ke stažení:


 

 

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800

telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561