Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Stáže ve firmách – vzdělávání praxí

NÁZEV PROJEKTU:
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“

REGISTRAĆNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.1.07/3.1.00/41.0001

SPOLUFINANCOVÁNÍ:
Evropský sociální fond – operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Státní rozpočet České republiky

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU:

  • Škola realizuje od prosince 2013 do března 2014 ve spolupráci s Fondem dalšího vzdělávání projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí.
  • V rámci projektu probíhá na naší škole odborná stáž na pracovní pozici učitel odborných předmětů.
  • Jejím cílem je poskytnout stážistce praktické vzdělání.
  • Výhody pro stážistu: získání praxe v oboru, možnost lepšího uplatnění na trhu práce, propojení teorie s praxí, získání nových znalostí a dovedností, odborný dohled mentora, navázání kontaktů.
  • Po úspěšném absolvování stáže získá praktikantka certifikát „Europass – doklad o stáži“ sloužící jako doklad o získaných odborných dovednostech.

PROJEKTOVÝ TÝM:
Milada Zemková – kontaktní osoba
Marcela Tvrdá – mentor

DALŠÍ INFORMACE O PROJEKTU:
www.stazevefirmach.cz

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz