Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Šablony 2017

Název projektu: Šablony 2017
Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0006089
Dotační program: Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osa PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, číslo výzvy: 02 16 035
Začátek projektu: 1. 9. 2017
Konec projektu: 31. 8. 2019

Naše škola získala grant na realizaci projektu, který podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím těchto šablon:

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků střední školy v DVPP – učitelé budou podporováni ve svém profesním a odborném růstu účastí na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod.
  • Tandemová výuka na střední škole - cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků naší školy v oblasti podpory společného vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a rozvoje klíčových kompetencí. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na střední škole - cílem je prohloubit spolupráci pedagogických pracovníků škol a odborníků z praxe v rámci odborného výcviku. Díky spolupráci se zlepší kvalita výuky, která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
  • Celkem bude do projektu zapojeno 50 učitelů naší školy.
Projektový manažer: Milada Zemková

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz