Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Psycholog školy

Funkci psychologa školy zastává Mgr. Dalibor Chalcař (od 1. 4. 2018).

Činnost psychologa školy:

 • zajištění sociálního klimatu ve třídách, podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • screening, ankety, dotazníky ve škole
 • péče o integrované žáky (pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu)
 • individuální práce se žáky v osobních problémech
 • krizová intervence pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků
 • skupinová a komunitní práce s žáky
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
 • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole (výchovný poradce, školní metodik prevence, třídní učitelé)
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce s poradenskými, zdravotnickými a dalšími zařízeními

Forma komunikace:

 • osobně (odloučené pracoviště Polská 1543/6)
  • pondělí: 7:30–11:30
  • úterý: 11:30–14:30
  • středa: 7:30–11:30
  • čtvrtek: 7:30–11:30
  • kdykoliv po předchozí domluvě (naléhavé případy jsou řešeny operativně)
 • telefonicky - tel. číslo 910001840
 • písemně - elektronicky na Dalibor.Chalcar@ss-ostrava.cz

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz