Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Přihlášky ke stažení

Přihlášky pro všechny obory vzdělání (kromě nástavbového denního i dálkového) musí být potvrzeny lékařem!
 
Odvolání proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí lze podat do 3 pracovních dnů po vydání rozhodnutí o nepřijetí. Podává ho uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče prostřednictvím ředitele školy, do níž se uchazeč hlásí. Nelze jej podat přímo krajskému úřadu. Odvolání lze podat teprve poté, co byly výsledky vyhlášeny.
 
Připomínáme přijatým uchazečům, že pokud hodlají na naši školu nastoupit, musí nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek doručit řediteli školy zápisový lístek. Osobně je možno lístky nosit na sekretariát školy denně od 7:30 do 14:00 hodin.

Přihláška k dennímu studiu

Přihláška k nástavbovému studiu

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz