Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Krokem do Evropy

NÁZEV:
Krokem do Evropy

SPOLUFINANCOVÁNÍ:
Evropské společenství
státní rozpočet

CÍLOVÁ SKUPINA
400 žáků naší školy všech oborů vzdělání – denního studia

TERMÍN:
prosinec 2008 – říjen 2011

PROJEKTOVÝ TÝM:
statutární zástupce - ředitel, zástupce manažera projektu - Mgr. Pavel Chrenka
manažer projektu - Mgr. Jiří Lang
ekonom - Ing. Renata Zmudová
organizátoři - Mgr. Petra Zemánková, PaedDr. Bohumíra Šalonková
PC administrátor - Mgr. Michal Štula
účetní - p. Vlasta Vrbová
mzdová účetní - p. Petra Kuklová
tvůrci výukových modulů JA - Mgr. Martin Hollý (do 31.10.2010), Mgr. Marek Czerný, Ing. Lada Kutějová (do 30.6.2010), Mgr. Hana Šíchová (od 1.11.2010), Mgr. Iva Černá (od 1.1.2011)
tvůrci výukových modulů JN - Mgr. Jana Sladká (do 30.6.2009), p. Jiřina Deklevová, Mgr. Marie Šlosárková, Mgr. Adam Svěchovský (od 1.10.2009)

PARTNER:
Základní škola JUDr. Josefa Mareše a Mateřská škola ve Znojmě

CÍL PROJEKTU:

 • zkvalitnění výuky cizích jazyků, které povede k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce - jak v České republice, tak i v zemích EU

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU:

 • vybudování jedné digitální a jedné multimediálně-interaktivní jazykové učebny pro výuku jazyka anglického a jazyka německého
 • vytvoření jazykových modulů, které budou zahrnovat motivační jazykové texty pro využití audiotechniky, prezentace v programu PowerPoint, prezentace s využitím programu Smartboard a výuková CD se simulacemi modelových situací na provozovnách jednotlivých oborů při kontaktu s klientem
 • prezentace získaných jazykových dovedností v rámci cizojazyčného projektového týdne Poznávej země EU
 • krátkodobé jazykové stáže do anglicky a německy mluvících zemí za účelem zlepšení konverzačních dovedností
 
 
 

Jednání s partnerem - ZŠ JUDr. Josefa Mareše

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153
Název projektu: Krokem do Evropy

Jednání s partnerem projektu ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ, Klášterní 2, Znojmo, příspěvková organizace, dne 25.6.2010 ve Znojmě.

Program jednání

 1. Plán další spolupráce
 2. Úskalí projektu aneb co se všechno (i když dobře myšleno), může stát při realizaci aktivit projektu.
 3. Publicita projektu
 4. Využívání vytvořených jazykových modulů ve školní praxi a jejich ukázky s návazností na autorský zákon.

Účastníci jednání

 • Mgr. Miroslav Hubatka
 • Mgr. Petra Zemánková
 • Mgr. Marek Czerný
 • Jiřina Deklevová
 • Ing. Renáta Zmudová
 • PaedDr. Bohumíra Šalonková
 
 

Konference k projektu Krokem do Evropy

Projekt školy s názvem Krokem do Evropy míří po třech letech ke svému závěru. Během něj se díky penězům z Evropské unie podařilo vybudovat jednu jazykovou a jednu multimediální učebnu pro výuku anglického jazyka a německého jazyka na naší škole. Vybraní žáci se zúčastnili tří krátkodobých jazykových stáží v Anglii, Německu a Rakousku s účelem zlepšení konverzačních znalostí.
 
Jedním z výstupů těchto stáží byly projektové týdny s názvem Poznávej země EU v tělocvičně naší školy, na nichž žáci - účastníci stáží - předvedli jazykové prezentace v angličtině a němčině o těchto pobytech.
 
Dalším z cílů projektu je vytvoření výukových materiálů v obou zmiňovaných jazycích, které zahrnují motivační jazykové texty pro využití audiotechniky, prezentace v programu PowerPoint nebo prezentace s využitím programu SmartBoard a výuková CD se simulacemi modelových situací na provozovnách jednotlivých oborů při kontaktu s klientem.
 
Projekt vyvrcholí 19. října 2011 závěrečnou diseminační konferencí k tomuto projektu. Tato konference bude probíhat v budově školy na ulici Příčné. Jejím obsahem budou například ukázky výukových modulů v obou jazycích, jejich prezentace, seznámení s vytvořeným výukovým manuálem, s průběhem realizace projektu, s klíčovými aktivitami. Na konferenci jsou pozváni hosté z řad zastupitelů městské části Poruba, odboru školství, kolegové z jiných škol i partner projektu - ZŠ JUDr. Josefa Mareše a MŠ ze Znojma, zastoupená ředitelem školy Mgr. Miloslavem Hubatkou. Konference začne v 9 hodin, předpokládaný konec je ve 13 hodin. Těší se projektový tým.
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Konference k projektu Krokem do Evropy

aktuality_diskonf_07.jpg
Ve středu 19. října 2011 se v budově školy na Příčné ulici konala závěrečná diseminační konference k projektu s názvem Krokem do Evropy, realizovaném na naší škole od roku 2008. Projektový tým na ní seznámil formou prezentací své kolegy z jiných škol a pozvané hosty s průběhem a uskutečněním projektu, s publicitou během celé realizace projektu, s autorským zákonem. Součástí programu bylo také vystoupení žáků, kteří všem přítomným předvedli své cizojazyčné prezentace. Před přestávkou účastníci zhlédli videoukázky z realizovaných klíčových aktivit. Po ní se hosté přesunuli do nových jazykových učeben, kde jim členové týmu – vyučující cizích jazyků – předvedli ukázky výukových modulů, které vznikly jako jeden z cílů projektu. Konference byla ukončena diskuzí hostů s členy projektového týmu. Všichni účastníci konference i členové projektového týmu byli obdarováni drobnými dárečky.
 
Všechny výukové materiály v obou jazycích – anglickém i německém – a všechna výuková CD se simulacemi modelových situací na provozovnách jednotlivých oborů vzdělání při kontaktu s klientem jsou od 1. listopadu 2011 veřejnosti k dispozici na webových stránkách školy. Všem zúčastněným děkuje za zdárný průběh celé akce projektový tým.
 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Výsledky projektového týdne (2012)

aktuality_ptcerven2012_01.jpg
Jak již bylo avizováno, třetí týden v červnu se v budově naší školy na ulici Příčné konal projektový týden, který je nedílnou každoroční součástí projektu Krokem do Evropy, zaměřeném na zkvalitnění výuky cizích jazyků. Zdařily se nejen powerpointové prezentace o Německu a Anglii, ale žáci si také poradili s německými či anglickými významnými osobnostmi a vytvořili zdařilé karty s informacemi o těchto celebritách. Žáci se také dobře pobavili při jazykové show, při níž formou her a soutěží prezentovali danou zemi. V pátek proběhlo vyhlášení nejlepších tříd – nejlépe si se všemi úkoly poradila třída M3, která celý projektový týden vyhrála (1. místo). Na 2. místě se se stejným počtem bodů shodně umístily třídy K1 a OP3. 3. místo obsadila třída PS1. Všem zúčastněným třídám děkujeme a nejlepším blahopřejeme.
 
 
Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153
 

Zájezd do Vídně v rámci projektu OPVK

V rámci udržitelnosti projektu OPVK "Krokem do Evropy" se žáci naší školy zúčastnili dne 2. června 2012 jednodenního poznávacího zájezdu do Vídně. Cílem zájezdu bylo kromě seznámení se s hlavním městem Rakouska také zdokonalení se v konverzaci v německém jazyce. Vyučující německého jazyka paní Deklevová žákům navíc pro pobyt i cestu tam připravila žákům další speciální jazykové úkoly k procvičení jazykových znalostí a schopností.

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Interaktivní výstava "Man spricht Deutsch"

Dne 1. června 2012 navštívili žáci tříd M2 a K2 spolu s vyučujícími interaktivní výstavu "Man spricht Deutsch" na Výstavišti Černá louka. Žáci si nejprve vyslechli krátký výklad o německém jazyce a poté pracovali ve skupinkách – doplňovali do pracovních listů informace, které museli najít na různých stanovištích a panelech výstavy, pátrali po významu německých slov, hledali vliv angličtiny na němčinu a podobně. V interaktivním prostředí výstavy se žáci velmi dobře orientovali a zúročili tak své dovednosti a zkušenosti získané při výuce v digitální jazykové laboratoři a v multimediální jazykové učebně. Ty byly vybudovány jako součást projektu OPVK "Krokem do Evropy", v rámci jehož udržitelnosti žáci navštívili i tuto multimediální výstavu. Další materiály, které žáci na výstavě "Man spricht Deutsch" od Goethe-Institutu obdrželi, budou využity v průběhu projektového jazykového týdne od 18. června 2012.

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Přípravy projektového týdne

Opět po roce je tady týden související se školním projektem Krokem do Evropy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tentokrát se bude konat v týdnu od 17. do 21. června 2013. Jeho náplní budou prezentace v cizích jazycích o různých zemích Evropské unie a prezentace vlastních studujících oborů v cizích jazycích. Součástí předvádění budou také ochutnávky kulinářských specialit daných regionů, hry, soutěže a podobně. Vrcholem celého projektového týdne bude defilé na téma Cesta zeměmi EU a Cesta jednotlivými obory. Na závěr celého týdne proběhne vyhlášení nejlepších soutěžících a jejich ocenění.

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153
Název projektu: Krokem do Evropy

Výsledky projektového týdne (2013)

04.jpg
V týdnu od 17. do 21. června 2013 se na naší škole opět konal projektový týden. Během pondělí a úterý žáci pěti oborů vzdělání (maséři, fotografové, kadeřníci, kosmetičky a žáci oboru vzdělání ekonomika podnikání) na naší škole tvořili, připravovali, psali, skládali, lepili, vařili, pekli a mnoho dalšího, aby ve středu a ve čtvrtek mohli předvést prezentace a doprovodný soutěžní program, vztahující se k různým státům Evropské unie. Zástupci jmenovaných oborů si vylosovali stát EU, kterému se celý týden věnovali – jmenovitě Španělsko, Řecko, Nizozemí, Maltu a Francii. V pátek 21. června byli vyhlášeni vítězové a ti byli následně oceněni zástupci projektového týmu v bufetu školy.

Odborná jazyková komise pečlivě sledovala práci po celý týden a shodla se na těchto vítězích:

 • 3. místo obsadili žáci oboru KOSMETICKÉ SLUŽBY se svou odbornou prezentací, prezentací o Maltě a soutěží o Maltě
 • na 2. místě se umístili žáci oboru FOTOGRAF s oborovou prezentací a předvedením informace o Řecku, následným kvízem a koláží
 • absolutními vítězi celého projektového týdne se staly žákyně oboru vzdělání KADEŘNÍK, které zaujaly porotu nejen pěknými, nápaditými prezentacemi o svém oboru a o Nizozemí, ale také soutěžemi spojenými s nabídkou a ochutnávkou holandských specialit.

Dík patří všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu projektového týdne podíleli, a zúčastněným žákům. Vítězům projektový tým blahopřeje.

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153
 

Projektový týden OPVK Krokem do Evropy (2014)

projektovy_tyden_2014_06.jpg
V týdnu od 16. do 20. června 2014 proběhl na Střední škole služeb a podnikání další z projektových týdnů v rámci projektu Krokem do Evropy. Letošní projektový týden byl zaměřen na ekologii státu EU, ve kterém žáci žijí, tedy na Českou republiku.

V první polovině týdne žáci 11 tříd oborů Ekonomika a podnikání, Podnikání, Fotograf, Masér, Kadeřník a Kosmetické služby hledali, fotili a sbírali materiály. Nasbírané materiály poté využili k tvorbě prezentací v anglickém a německém jazyce, které následně v průběhu čtvrtka představili spolužákům. Blok prezentací zároveň bedlivě sledovala odborná jazyková komise, která po skončení ocenila nejlepší prezentace a nejaktivnější studenty:

 • 4. místo obsadili žáci třídy H2A oboru vzdělání Kadeřník – Kristýna Záviská, Šárka Grygarčíková, Lucie Mölerová, Bronislava Brašová a Ráchel Hrešková s jazykovou prezentací o Miniuni.
 • 3. místo obsadili žáci třídy F1 oboru vzdělání Fotograf – Klára Žilinská, Tadeáš Zajac, Petronela Škodová, Magdaléna Vorlická, Nikola Holá a Berenika Malinová s jazykovou prezentací Ecology of Ostrava.
 • 2. místo obsadili žáci třídy F3 oboru vzdělání Fotograf s prezentací Life and Ostrava.
 • absolutními vítězi celého projektového týdne se stali žáci třídy PS1 oboru vzdělání Podnikání, jejichž jazyková prezentace s názvem Environment in Ostrava byla nejnápaditější.

Všichni jmenovaní si za svou aktivitu a vytvořené prezentace získali zaslouženou odměnu. Zvláštní odměna pak byla udělena také žákovi třídy EP2 Ondřeji Poštulkovi a žákyni třídy M3 Kateřině Křivákové.

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153
 

Připravujeme projektový týden 2015

V rámci udržitelnosti projektu Krokem do Evropy proběhne v naší škole v termínu od 15. - 19. 6. 2015 projektový týden na téma Sport a sportovci EU.

Program:

 • 15. 6. a 16. 6. - fotodokumentace sportovních aktivit tříd v terénu
 • 17. 6. - příprava prezentací v jazyce anglickém a německém na téma Sport a sportovci EU
 • 18. 6. - předvádění prezentací vybranými žáky pro ostatní třídy, diskuze, hodnocení
 • 19. 6. - vyhodnocení a ocenění nejlepších prezentací

 

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Projektový týden 2015

V týdnu od 15. do 19. června 2015 se na naší škole konal projektový týden udržitelnosti projektu Krokem do Evropy. Během pondělí a úterý žáci pěti oborů vzdělání (maséři, fotografové, kadeřníci, kosmetičky a žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání) připravovali podklady a data pro cizojazyčné prezentace na téma Sport a sportovci EU. Ve středu pak prezentace vytvořili, aby je ve čtvrtek mohli předvést žákům ostatních tříd naší školy. V pátek 19. června byli vyhlášeni vítězové a ti byli následně oceněni zástupci projektového týmu v bufetu školy.
 
Odborná jazyková komise pečlivě sledovala práci po celý týden a shodla se na těchto vítězích:
 • 3. místo obsadili žáci třídy F3 oboru vzdělání Fotograf se svou prezentací
 • na 2. místě se umístili žáci třídy EP2 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání
 • absolutními vítězi celého projektového týdne se stali žáci třídy EP1 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání. Jejich jazyková prezentace Sports byla nejnápaditější, na čemž má největší zásluhu žákyně Vendula Mikundová.
Dík patří všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu projektového týdne podíleli, a také zúčastněným žákům. Vítězům projektový tým blahopřeje.
 
 
Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153
 

Projektový týden 2016

2016_projektovy_tyden_01.jpg
V týdnu od 20. do 24. června 2016 se na naší škole konal projektový týden v rámci udržitelnosti projektu Krokem do Evropy. Během pondělí a úterý žáci pěti oborů vzdělání (maséři, fotografové, kadeřníci, kosmetičky a žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání) připravovali podklady a data pro cizojazyčné prezentace na téma Věda a kultura. Ve středu pak prezentace vytvořili, aby je ve čtvrtek mohli předvést žákům ostatních tříd naší školy. V pátek 24. června byli vyhlášeni vítězové a ti byli následně oceněni zástupci projektového týmu ve vestibulu školy.

Odborná jazyková komise pečlivě sledovala práci po celý týden a shodla se na těchto vítězích:
 • 3. místo obsadili žáci třídy F1 oboru vzdělání Fotograf – multimediální technik
 • na 2. místě se umístili žáci třídy EP2 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání a žáci třídy H2A oboru vzdělání Kadeřník, kadeřnice
 • absolutními vítězi celého projektového týdne se stali žáci třídy M1 oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční. Jejich jazyková prezentace Puppet theatre byla nejnápaditější.
Dík patří všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu projektového týdne podíleli a rovněž  zúčastněným žákům. Vítězům projektový tým blahopřeje.
 
Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz