Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

ICT ve výuce odborných předmětů

NÁZEV:
Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

ZKRÁCENÝ NÁZEV PROJEKTU:
ICT ve výuce odborných předmětů

SPOLUFINANCOVÁNÍ:
Evropský sociální fond
státní rozpočet

CÍLOVÁ SKUPINA
1002 žáků oboru vzdělání Prodavač, Aranžér, Obchodník a Podnikání

TERMÍN:
prosinec 2009 – červen 2012

PROJEKTOVÝ TÝM:
manažer projektu – Milada Zemková
koordinátor projektu – Helena Válková
finanční manažer – Milada Zemková
účetní – Vlasta Vrbová
mzdová účetní – Petra Kuklová
ICT technik – Lenka Pchálková, Ivana Roztočilová
autoři výukových materiálů – Šárka Džubasová, Marcela Kolářová, Marie Horvátová, Šárka Ganobčíková, Hana Andrejková, Iva Moravcová, Anna Zajícová, Ludmila Kormanová

CÍL PROJEKTU:

 • zkvalitnit vzdělávací proces novými vyučovacími metodami s využitím moderních informačních prostředků
 • zvýšit motivaci a pozitivní přístup k dalšímu vzdělávání
 • podpořit klíčové kompetence žáků

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU:

 • tvorba a využití učebních materiálů v předmětech Komunikace ve službách, Ekonomika a Daňová evidence
 • vznik publikace v tištěné i elektronické podobě
 • písemná závěrečná zkouška nanečisto

KE STAŽENÍ:
Daňová evidence - učebnice (formát PDF)
Daňová evidence - pracovní sešit (formát PDF)
Daňová evidence - prezentace (formát PPS)
Ekonomika - teoretická publikace (formát PDF)
Ekonomika - pracovní sešit (formát PDF)
Komunikace ve službách - teoretická publikace (formát PDF)
Komunikace ve službách - pracovní sešit (formát PDF)

 


Tisková zpráva o konání závěrečné zkoušky nanečisto

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005
Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

Písemná závěrečná zkouška nanečisto

KLÍČOVÁ AKTIVITA:
Písemná závěrečná zkouška nanečisto

TERMÍN:
17. 4. a 25. 4. 2012

CÍLOVÁ SKUPINA:
Žáci třídy AP3 – obor vzdělání Prodavač
Žáci třídy KP3 – obor vzdělání Prodavač

CÍLE ZZ NANEČISTO:

 • podpořit klíčové kompetence žáků
 • prověřit znalosti učiva z předmětů Daňová evidence, Ekonomika a Komunikace ve službách
 • otestovat znalosti žáků získané tříletým studiem a zejména ověřit vzniklý studijní materiál výše jmenovaného projektu
 • zvýšit motivaci a pozitivní přístup ke konání řádné závěrečné zkoušky
 • provést analýzu výsledků řádné závěrečné zkoušky s výsledky ZZ nanečisto
 • zjistit rozdíly a vyvodit závěry

PRŮBĚH ZKOUŠKY: V den konání zkoušky každý přítomný žák obdržel tričko, blok a propisku – vše s logem ESF, EU a MŠMT.

PŘÍPRAVNÝ A REALIZAČNÍ TÝM: Učitelé odborných předmětů - autoři výukových materiálů - Šárka Džubasová, Marie Horvátová, Šárka Ganobčíková, Hana Andrejková, Iva Moravcová, Helena Válková, Milada Zemková.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 


Tisková zpráva o závěrečné konferenci projektu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005

Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

TERMÍN KONÁNÍ:
19. června 2012 od 12:00 do 13:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ:
Střední škola služeb a podnikání, Na Mlýnici 36, Ostrava-Přívoz, proj. učebna č. 4

Projekt "ICT ve výuce odborných předmětů" realizovaný za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2009–2012 se blíží ke svému závěru. Při této příležitosti jsme uskutečnili závěrečnou konferenci projektu. Byla věnována celkovému zhodnocení výstupů a přínosů projektu, a to jak jednotlivým účastníkům, tak cílové skupině jako celku a otázkám týkajícím se pokračování projektu v době udržitelnosti.

Manažer projektu: Ing. Milada Zemková


Tisková zpráva o konání závěrečné zkoušky nanečisto

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005
Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

Písemná závěrečná zkouška nanečisto

KLÍČOVÁ AKTIVITA:
Písemná závěrečná zkouška nanečisto

TERMÍN:
17. 4. 2013

CÍLOVÁ SKUPINA:
Žáci třídy AP3 – obor vzdělání Prodavač
Žáci třídy KP3 – obor vzdělání Prodavač, Knihař

CÍLE ZZ NANEČISTO:

 • podpořit klíčové kompetence žáků
 • prověřit znalosti učiva z odborných předmětů
 • otestovat znalosti žáků získané tříletým studiem a zejména ověřit vzniklý studijní materiál výše jmenovaného projektu
 • zvýšit motivaci a pozitivní přístup ke konání řádné závěrečné zkoušky
 • provést analýzu výsledků řádné závěrečné zkoušky s výsledky ZZ nanečisto
 • zjistit rozdíly a vyvodit závěry

opvk_ict_2013_zz_01.jpg
PRŮBĚH ZKOUŠKY: V den konání zkoušky každý přítomný žák obdržel tričko, blok a propisku – vše s logem ESF, EU a MŠMT.

PŘÍPRAVNÝ A REALIZAČNÍ TÝM: Učitelé odborných předmětů - Helena Válková, Božena Beránková, Milada Zemková, Šárka Ganobčíková, Helena Plintová, Hana Andrejková, Jarmila Sivá, Marcela Tvrdá.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tisková zpráva o konání závěrečné zkoušky nanečisto

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005
Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

Písemná závěrečná zkouška nanečisto

KLÍČOVÁ AKTIVITA:
Písemná závěrečná zkouška nanečisto

TERMÍN:
4. 4. 2014

CÍLOVÁ SKUPINA:
Žáci třídy P3 – obor vzdělání Prodavač

CÍLE ZZ NANEČISTO:

 • podpořit klíčové kompetence žáků
 • prověřit znalosti učiva z odborných předmětů
 • otestovat znalosti žáků získané tříletým studiem a zejména ověřit vzniklý studijní materiál výše jmenovaného projektu
 • zvýšit motivaci a pozitivní přístup ke konání řádné závěrečné zkoušky
 • provést analýzu výsledků řádné závěrečné zkoušky s výsledky ZZ nanečisto
 • zjistit rozdíly a vyvodit závěry

PRŮBĚH ZKOUŠKY: V den konání zkoušky každý přítomný žák obdržel drobné upomínkové předměty, blok a propisku – vše s logem ESF, EU a MŠMT.

PŘÍPRAVNÝ A REALIZAČNÍ TÝM: Učitelé odborných předmětů - Helena Válková, Milada Zemková.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tisková zpráva o konání závěrečné zkoušky nanečisto

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005
Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

Písemná závěrečná zkouška nanečisto

KLÍČOVÁ AKTIVITA:
Písemná závěrečná zkouška nanečisto

TERMÍN:
26. 3. 2015 a 31. 3. 2015

CÍLOVÁ SKUPINA:
Žáci třídy AP3A a AP3B – obor vzdělání Prodavač

CÍLE ZZ NANEČISTO:

 • podpořit klíčové kompetence žáků
 • prověřit znalosti učiva z odborných předmětů
 • otestovat znalosti žáků získané tříletým studiem a zejména ověřit vzniklý studijní materiál výše jmenovaného projektu
 • zvýšit motivaci a pozitivní přístup ke konání řádné závěrečné zkoušky
 • provést analýzu výsledků řádné závěrečné zkoušky s výsledky ZZ nanečisto
 • zjistit rozdíly a vyvodit závěry

PRŮBĚH ZKOUŠKY: V den konání zkoušky každý přítomný žák obdržel drobné upomínkové předměty, blok a propisku – vše s logem ESF, EU a MŠMT.

PŘÍPRAVNÝ A REALIZAČNÍ TÝM: Učitelé odborných předmětů - Helena Válková, Milada Zemková.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Tisková zpráva o konání závěrečné zkoušky nanečisto

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0005
Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji

Písemná závěrečná zkouška nanečisto

KLÍČOVÁ AKTIVITA:
Písemná závěrečná zkouška nanečisto

TERMÍN:
12. 4. 2016

CÍLOVÁ SKUPINA:
Žáci třídy P3 – obor vzdělání Prodavač

CÍLE ZZ NANEČISTO:

 • podpořit klíčové kompetence žáků
 • prověřit znalosti učiva z odborných předmětů
 • otestovat znalosti žáků získané tříletým studiem a zejména ověřit vzniklý studijní materiál výše jmenovaného projektu
 • zvýšit motivaci a pozitivní přístup ke konání řádné závěrečné zkoušky
 • provést analýzu výsledků řádné závěrečné zkoušky s výsledky ZZ nanečisto
 • zjistit rozdíly a vyvodit závěry

opvk_ict_zz_1.jpg
PRŮBĚH ZKOUŠKY: V den konání zkoušky každý přítomný žák obdržel drobné upomínkové předměty, blok a propisku – vše s logem ESF, EU a MŠMT.

PŘÍPRAVNÝ A REALIZAČNÍ TÝM: Učitelé odborných předmětů - Helena Válková.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz