Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Anglicky mluvící prodavači

NÁZEV:
Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji

SPOLUFINANCOVÁNÍ:
Evropský sociální fond
státní rozpočet

CÍLOVÁ SKUPINA
385 žáků oboru vzdělání Prodavač, Obchodník, Provoz obchodu, Aranžér, Knihař
15 žáků oboru vzdělání Prodavač květin a Zahradník (partnerská škola)

TERMÍN:
listopad 2009 – srpen 2011

PROJEKTOVÝ TÝM:
manažer projektu - Vladimíra Pivoňková
asistent manažera - Renáta Zbořilová
finanční manažer - Šárka Ganobčíková
specialista technické podpory - Lenka Pchálková
odborní garanti - odborné předměty - Božena Beránková, Bohumila Čápová, Naděžda Kašpříková
odborní garanti - anglický jazyk - Eva Albrechtová, Alena Bělová, Ludmila Martiníková
účetní - Vlasta Vrbová
mzdová účetní - Petra Kuklová

PARTNER:
Střední škola odborná a speciální, Klimkovice, příspěvková organizace, Komenského 215, 742 83 Klimkovice

CÍL PROJEKTU:

  • posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí
  • uplatnitelnost absolventů na trhu práce v České republice i zemích EU

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU:

  • vytvoření specializovaného výukového materiálu pro potřeby SŠ
  • vytvoření on-line verze příručky na webových stránkách projektu
  • projektové dny – pro rekapitulaci průběhu projektu

Konference k projektu Anglicky v obchodech

projekty_anglickyvobchodech_01.jpg
Konferencí Anglicky v obchodech vyvrcholil projekt, který naše škola realizovala téměř tři roky. Dne 27. června 2011 se v prostorách Domu kultury Akord sešli realizátoři projektu, pedagogové jiných škol, zástupci sociálních partnerů a kraje, žáci a absolventi.

Hlavním účelem konference byla prezentace projektu veřejnosti. V pestrém programu vystupující přiblížili průběh klíčových aktivit formou referátů, prezentací a fotografií nebo ukázkami své práce. Členové projektového týmu představili mj. publikaci Anglicky v obchodech, kterou tvoří česko-anglická příručka odborné terminologie z oblasti obchodní a ekonomické činnosti a pracovní listy. Ke vzniku příručky přispěli pod vedením pedagogů žáci – shromažďovali odbornou slovní zásobu, hledali její anglické ekvivalenty, navrhli knižní obálku, vazbu a ilustrace. Naši absolventi pracující v obchodě ve svém vystoupení vyzdvihli využití projektu v praxi. Význam znalosti cizích jazyků v obchodě se stal námětem hrané scénky. Program byl zakončen diskusí a přáním, aby v příštích letech výsledky projektu podpořily odborné a jazykové kompetence žáků i široké odborné veřejnosti.

Fotografie z konference a vše o aktivitách projektu naleznete na webu www.anglickyvobchodech.eu. Konference se uskutečnila v rámci projektu Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí aneb Anglicky mluvící prodavači v obchodech v Moravskoslezském kraji (CZ.1.07/1.1.07/11.0024). Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz