Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Mobility (2004-2013)

Polské studentky oboru Fotograf se účastnily stáže v naší škole

Na základě naší stáže v rámci Mobility LdV byla navázána spolupráce se Zespółem Szkół w Rybniku Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, jejichž žákyně oboru fotograf se se zúčastnily čtrnáctidenní stáže u nás od 8.4.2013 do 19.4.2013.

Polské studentky si zvýšily své odborné fotografické znalosti, především:
 • fotografování na klasický filmový materiál, zvládnutí přesné exponometrie a samostatné zpracování snímku od negativu až po finální pozitivní zvětšeninu
 • seznámily se s prostředím fotografické laboratoře - přehledem a charakteristikou zpracovatelských lázní (negativní a pozitivní vývojky, práškový kyselý ustalovač)
 • seznámily se s fotogramem – uměleckou fotografickou technikou
 • seznámily se s osvitem materiálů s pevnou gradací
 • zpracovaly klasické černobílé negativní a pozitivních materiály na RC podložce
Dále si zvýšily své jazykové, kulturní a sociální dovednosti: odpovědnost, samostatnost, tvůrčí přístup k práci, schopnost týmové práce atd. V rámci stáže navštívily Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě, Ostravskou univerzitu, Českou televizi studio Ostrava, sanatoria Klimkovice a fotoateliér a fotolaboratoř Gradivu. Stáž byla pro všechny zúčastněné velkým přínosem.
 

Zpráva polských účastnic stáže:

polsti_fotografove_15.JPG
W dniach od 8.04 do 19.04  osiem uczennic Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Rybniku odbyło staż w Czechach, w Ostravie-Porubie w tamtejszym technikum.


Podczas pierwszego tygodnia praktyk dziewczyny doskonaliły swoje umiejętności fotograficzne pracując w atelier oraz w fotograficznej ciemni. Po zajęciach zwiedzały Ostravę – centrum miasta, most, słynną ulicę Stodolni oraz inne atrakcje turystyczne.

W sobotę 13.04 uczestniczki stażu wybrały się na wycieczkę do Pragi. Oprócz zwiedzania miasta i poznawania klimatu czeskiej stolicy, ćwiczyły fotografię plenerową uwieczniając panoramę miastę oraz liczne tamtejsze zabytki.

W drugim tygodniu praktyk uczennice naszej szkoły odwiedziły profesjonalne studio fotograficzne p. Piotra Snapky, który udzielił im wielu rad na temat zawodu fotografa i prowadzenia własnego studia fotograficznego.

Dziewczyny miały również okazję zwiedzić budynek ostrawskiej telewizji, gdzie mogły poznać kulisy powstawania filmów i programów telewizyjnych.

Kolejnym punktem realizacji programu stażu była wizyta w Opavie i tamtejszym uniwersytecie, specjalizującym się m.in. w kształceniu fotografów. Tam również nasze fotografki doskonaliły swój warsztat w uniwersyteckim atelier a potem zwiedziły centrum miasta.

W przeddzień wyjazdu do Polski, miała miejsce wizyta na uniwersytecie w Ostravie, gdzie odbył się wykład o fotografii, oraz oglądanie zdjęć tamtejszych studentów i pracowników naukowych.

W dniu wyjazdu do Polski odbyło się uroczyste spotkanie w szkole w Ostravie wieńczące staż z udziałem naszego dyrektora  p. mgr Andrzeja Stokowskiego oraz dyrektora szkoły w Ostravie p. mgr Pavla Chrenka. Uczestniczki programu dostały dyplom potwierdzający realizację praktyk a dyrektorzy obu szkół wyrazili chęć dalszej współpracy.

Opiekunem uczestniczek podczas praktyk w Ostravie była mgr Katarzyna Kłapyta.
 

Stáže v Polsku a na Slovensku  v rámci projektu Mobility Leonardo da Vinci ukončeny

Národní číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/IVT/134110
Název projektu: Prodáš, prodám, prodáme aneb obchod světem vládne

rybnik_2012_03.jpg
V období od 3. 12. 2012 do 16. 12. 2012 se šest žáků naší školy oboru Obchodník a Prodavač účastnilo stáže, kterou zprostředkoval Zespół szkół w Rybniku Zakładu doskonalenia zavodovego v Katowicach. Stáž se uskutečnila v  maloobchodních prodejnách Żabka - sklep spożywczy, v Kwiaciarni Dziwoki – Ryszka a ve Firmě Jubilerskej Hoła.

mobility_brezen2013_03.jpg
Druhá skupina šesti stážistů absolvovala stáž na Slovensku v termínu od  4. do 17. března 2013. Stáž na Slovensku zprostředkovala Stredná odborná škola podnikania Sasinkova 45, 010 01 Žilina. Stáž se uskutečnila ve velkoobchodním řetězci METRO Cash & Carry SR s.r.o. v Žilině. Během stáže se žáci zdokonalil v těchto dovednostech: ve schopnosti prodeje, zákaznickém servise, pokladních systémech, bezhotovostním i  hotovostním platebním styku, objednávání zboží přes internet, s odbornou terminologií používanopu v oblasti obchodu atd. Na konci stáže studenti obdrželi certifikát o absolvování stáže a Europass, který potvrzuje praktickou přípravu v zahraničí. Výstupem ze stáže jsou dvě kolektivní práce a fotodokumentace stáže. Obě stáže byly velkým přínosem pro profesní rozvoj stážistů.
 

Seminární práce studentů účastnících se stáže:

 
 
 
 
 

První stáž v Polsku v rámci projektu Mobility Leonardo da Vinci ukončena

 

 

 

Národní číslo projektu: CZ/12/LLP-LdV/IVT/134110
Název projektu: Prodáš, prodám, prodáme aneb obchod světem vládne

rybnik_2012_03.jpg
V období od  03.12.2012 do 16.12.2012 se 6 žáků naší školy oboru Obchodník a Prodavač, včetně doprovodné osoby, účastnilo stáže, kterou zprostředkoval Zespół szkół w Rybniku Zakładu doskonalenia zavodovego v Katowicach. Stáž se uskutečnila v maloobchodních prodejnách Żabka - sklep spożywczy, v Kwiaciarni Dziwoki – Ryszka a ve Firmě Jubilerskej Hoła. Během stáže se žáci zdokonalili v těchto dovednostech: ve schopnosti prodeje, zákaznickém servise, pokladních systémech, bezhotovostním i hotovostním styku, objednávání zboží přes internet atd. Na konci stáže studenti obdrželi certifikát o absolvování stáže a Europass, který potvrzuje praktickou přípravu v zahraničí. Účastníci stáže byli s jejím průběhem velmi spokojeni, o čemž svědčí i slova jedné ze stážistek, která napsala ve zprávě účastníka:
 
"Jsem ráda, že jsem mohla absolvovat stáž v Polské republice. Naučila jsem se větší samostatnosti a dovednosti v obchodní sféře.  Zaujala mě komunikace se zákazníky v polském jazyce, během stáže jsem se v polském jazyce den ze dne zdokonalovala. V Polsku jsem měla možnost poznat mentalitu zdejšího národa. Jsou to velice milí, vstřícní a přátelští lidé. Touto cestou bych chtěla poděkovat za možnost stáže v Polské republice."
 
Také zprostředkující organizace informuje o stáži na svých webových stránkách:
 

Nový grant na projekt Mobility LdV

Od nového školního roku 2012/2013 se rozběhne další projekt Mobility LdV s číslem CZ/12/LLP-LdV/IVT/134110 a názvem Prodáš, prodám, prodáme aneb obchod světem vládne. Projekt je určen žákům druhých, třetích a čtvrtých ročníků studijního oboru Obchodník 66-41-L/01 a žákům druhého a třetího ročníku učebního oboru Prodavač 66-51-H/01 naší školy.

Cílem projektu je:

 • aby se žáci dostali do jiných zemí, a tedy i do jiného kulturního prostředí
 • aby si žáci ověřili svoji adaptabilitu na odlišné pracovní a životní podmínky a samostatnost při práci i v běžném životě
 • aby se snažili dorozumět v cizím jazyce a procvičili a zdokonalili své jazykové schopnosti
 • aby porovnali kulturu prodeje u nás a v zahraničí
 • aby se seznámili s jinými pokladními systémy a jejich návaznosti na skladový software
 • aby nově získané poznatky přenesli do výuky odborných předmětů a praxe a dovedli je využívat ku prospěchu svému i potenciálních klientů
 • aby si vytvořili profesionální přístup ke klientovi
 • aby se seznámili s hygienickými a bezpečnostními předpisy na pracovištích v jednotlivých zemích
 • aby porovnali možnosti uplatnění na trhu práce, případně navázali pracovní kontakty pro případné letní brigády i pro budoucnost

Stáž je plánována pro dvě skupiny po šesti žácích. Jedna skupina vyjede do Polska v období před vánočními svátky v roce 2012. Druhá skupina pojede na Slovensko na jaře v roce 2013. Kontakt s hostitelskými organizacemi je zajišťován prostřednictvím e-mailů a v případě nutnosti se uskuteční přípravné cesty. Jazykovou a kulturní přípravu nad rámec výuky zajistí pro Slovensko vyučující naší školy a pro Polsko externí vyučující polského jazyka. Odborná příprava proběhne formou školení a bude zaměřena na komunikační dovednosti, zejména na jednání se zákazníkem z hlediska emoční typologie.

Výstupy ze stáží jsou:

 • skupinová práce na téma "Přínos zahraniční stáže pro můj profesní rozvoj" doplněný fotografiemi z praxe
 • skupinová práce ze zbožíznalství a ekonomiky na téma "Srovnání cen vybraných výrobků u nás i v zahraničí" na základě reklamních materiálů
 • fotodokumentace z průběhu stáží na CD

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz