Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Kritéria pro přijetí

III. kolo a IV. kolo přijímacího řízení pro školni rok 2017/2018

 

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s  § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje V, IV. kolo a III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 pro obory vzdělání:

 

66-52-H/01 Aranžér kritéria pro přijetí (aktualizováno 26.6.2017
34-56-L/01  Fotograf  kritéria pro přijetí (aktualizováno 26.6.2017
69-41-L/01 Kosmetické služby  kritéria pro přijetí (aktualizováno 26.6.2017
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání  kritéria pro přijetí (aktualizováno 26.6.2017
64-41-L/51 Podnikání – dálková forma  kritéria pro přijetí (aktualizováno 26.6.2017

 

34-56-L/01  Fotograf kritéria pro přijetí (aktualizováno 13.6.2017

69-41-L/01 kosmetické služby kritéria pro přijetí (aktualizováno 13.6.2017

66-52-H/01 Aranžér  kritéria pro přijetí (aktualizováno 13.6.2017)

63-41- M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
(Management obchodních firem a sportovních klubů). kritéria pro přijetí (aktualizováno 7.6.2017

64-41-L/51  PODNIKÁNÍ  (dálková  forma)   kritéria pro přijetí (aktualizováno 7.6.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800

telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561