Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Erasmus+ Jazykový kurz

Název projektu: Jazykový kurz
Číslo projektu: 2017-1-CZ01-KA101-034595
Dotační program: Erasmus +, Klíčová akce 1 – Vzdělávací mobility jednotlivců – Mobilita pracovníků škol
Začátek projektu: 1. 11. 2017
Konec projektu: 31. 10. 2018

Naše škola získala grant na realizaci projektu z dotačního programu Erasmus+. Projekt podpoří jazykové kompetence učitele anglického jazyka na 14denním zahraničním metodickém jazykovém kurzu na Maltě.

Realizací tohoto projektu dojde k naplnění několika významných cílů týkajících se koncepčních záměrů školy pro aktuální období. Z hlediska zvyšování odbornosti dojde ke zvýšení kvalifikace vyslaného pracovníka, jeho jazykových znalostí, ale stejně tak i jeho kolegů vzhledem k tomu, že jim zprostředkuje získané informace, nové dovednosti a materiály. V praktických ukázkách tak následně dojde k rozvoji týmové spolupráce a kolegiality, což je také jeden z atributů v rámci strategického rozvoje naší školy. Dalším z cílů je pak získání nových profesních kontaktů, díky kterým se škola může jednodušeji zapojit do nových partnerství a projektů.

Cílem kurzu zaměřeného na rozvoj jazykových dovedností je pozvednutí kvality vyučovaného jazyka. Je tím myšleno zmapování aktuálních schopností daného účastníka, tedy jeho znalostí, plynulého vyjadřování se v cizím jazyce, užívání kolokací a dovětků tak, aby byly zjištěny nedostatky, chyby a aby byly zprvu eliminovány a dále pak odstraněny úplně. Zde je právě přidaná hodnota, protože v rámci dalšího vzdělávání na seminářích konanými v rámci ČR není důraz tolik kladen na správnost a aktuálnost jazyka, výslovnost a případné chyby ve vyjadřování a užívání nesprávné slovní zásoby nejsou tolik opravovány. Z hlediska zlepšování gramatiky se pak nejedná jen o vypracovávání gramatických cvičení, ale naopak o objevování správných gramatických struktur, které rodilí mluvčí vnímají jako naprosto přirozené. Také tento způsob pak bude předán žákům účastníka mobility, kteří získají nový rozměr učení se tolik neoblíbené gramatiky a v rámci konkrétních příkladů, které může účastník pouze na takové zahraniční mobilitě získat, pak gramatické problémy budou vnímat daleko přirozeněji. Celkově tak dojde ke zlepšení výslovnosti, slovní zásoby účastníka, obohacení jazyka o nové ustálené vazby a o jeho aktuálnost v rámci správných gramatických struktur.

Projektový manažer: Milada Zemková

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz