Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

Aranžér v maloobchodu

Vzdělávací rekvalifikační program "Aranžér v maloobchodu" (66-024-H)

Rozsah kurzu: 110 hodin (22 hodin teoretická výuka, 88 hodin praktická výuka)
Místo konání: SŠ služeb a podnikání, budova Polská 8, Ostrava-Poruba
Vstupní požadavky na uchazeče: minimálně základní vzdělání, schopnost ovládání PC
Forma studia: prezenční (každý všední den, vždy od 14:00, 5 vyučovacích hodin)
 
Kurz je veden učiteli odbornými učiteli SŠ služeb a podnikání, Příčná 1108, 708 00 Ostrava - Poruba, příspěvková organizace.
 
 
Obsahová náplň:
  1. Aplikace metod a postupů v oboru aranžérství (5 hodin)
  2. Úprava a aranžování zboží v obchodně provozní jednotce a výkladních skříních (75 hodin)
  3. Aranžování zboží na prodejně, prodejních výstavách, veletrzích a aukcích (25 hodin)
  4. Příprava propagace a komerčních výstav (5 hodin)
Bližší informace o náplni kurzu podávají:
Mgr. Jan Nikel, SŠ služeb a podnikání, kontakt: jan.nikel@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 563.
Mgr. Iveta Czakanová, SŠ služeb a podnikání, kontakt: iveta.czakanova@ss-ostrava.cz, telefon: 910 001 843.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz