Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

2016

Kalendář SŠ služeb a podnikání

2017_kalendar_00.jpg
Stejně jako v předchozích letech i letos žáci oboru Fotograf vytvořili školní kalendář určený pro potřeby SŠ služeb a podnikání za účelem propagace jednotlivých učebních a studijních oborů, do nichž se námi vybraní modelové stylizovali.

Naše škola slaví ve školním roce 2016/2017 60. výročí vzniku jejího založení, nemohli jsme tudíž opomenout fakt a do konkrétních fotografií jsme promítli i tuto skutečnost.

Dané obory nafotil a následně upravil Jonáš Dus, žák 2. ročníku oboru Fotograf. Reportáž z oslav výročí založení školy nafotili Vojtěch Štancl a Dominika Koblovská, žáci 3. ročníku téhož oboru.

Veřejná sbírka Fondu Sidus

sidus_2016.jpg
Děkujeme všem vyučujícím a žákům, kteří si zakoupili upomínkový předmět FONDU  SIDUS a tím přispěli na charitativní sbírku, která je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Praze - Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Výstava "Fragmenty času" v Galerii na schodech

fragmenty_casu_01.jpg
Od té doby, kdy byl v roce 1839 ve Francouzské akademii věd představen objev daguerrotypie pana Niepce a Daguerra, uplynula již pěkná řádka let a fotografie prošla řadou proměn. Od svých jedovatých a dá se říci i výbušných začátků, kdy fotograf musel být, kromě toho, že byl tím, kdo skrze závěrku propouští světlo na světlocitlivou vrstvu, i výborným chemikem a určitě i fyzicky schopným jedincem, dospěla do fáze, kdy se dnes můžeme o ní bavit i v kategorii sterilních dat v neosobních jedničkách a nulách. Každopádně technika pokročila a otevřela fotografii i nejširší veřejnosti, ale to, co z ní čas od času dělá něco jedinečného, to je stále jen v hlavách a schopnostech těch, co stojí za fotoaparátem.

Střední škola služeb a podnikání v Ostravě-Porubě již od šedesátých let minulého století vychovává fotografický potěr. Studenti, kteří dnes na naší škole studují a odnášejí si maturitní vysvědčení, jsou do svého profesního života vybaveni řadou kompetencí. Ty je tak předurčují k práci v širokém spektru fotografických služeb; v zakázkové fotografii, práci v redakcích novin, v reklamních agenturách aj. nebo k případnému studiu na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, pražské FAMU či v Ateliéru reklamní fotografie při FMK-UTB ve Zlíně. Ovšem nejen jako absolventi, ale již jako studující se mohou prosazovat a zviditelňovat, a to díky studentským fotografickým soutěžím a školním výstavám. A minulý rok 2016 byl bohatý na jejich úspěchy. V celostátní soutěži oborových škol CESOFOTO studenti Střední školy služeb a podnikání obsadili tři první místa. Byli to Kristýna Szeligová, Markéta Salíková a Tadeáš Zajac. Druhé místo pak obsadil Martin Sojka a třetí Dominik Knýbel. V soutěži Nejkrásnější místa našeho kraje ve fotografiích získala Cenu starosty Bc. Martina Bednáře Štěpánka Parvová, Cenu předsedy ASK ČR Martin Sojka, Cenu Ing. Lenky Fojtíkové Markéta Salíková. V celkovém hodnocení v kategorii do 18 let šesté místo obsadila Markéta Krajhanzlová a nad 18 let čtvrté místo Kristýna Ohřálová a páté Michal Harvan. Úspěchem také skončil výstavní soubor ve Slezských Rudolticích na výstavě Místo múz a umění, které se každoročně zúčastňují přední fotografové, malíři a sochaři, a to jak v kladném hodnocení návštěvníků, tak i zkušených spoluvystavujících.

A tak výstava v Galerii na schodech porubské radnice, Fragmenty času, je jen dalším střípkem do mozaiky aktivit, kterých se studenti naší školy zúčastňují. Je to jedna z dalších možností, jak představit svou volnou tvorbu široké veřejnosti. Ukázat svůj více či méně osobitý pohled na svět, který nás obklopuje; v oněch drobných časových střípcích zachytit pocity člověka počátku 21. století.

Vernisáž této výstavy se uskutečnila 9. ledna 2017 za hojné účasti studentů a návštěvníků, za účasti vedení školy v čele s ředitelem panem Mgr. Pavlem Chrenkou a Ing. Danielem Baričákem a také vzácné návštěvy náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast školství pana Mgr. Stanislava Folwarczného. Výstava bude v porubské Galerii na schodech přístupná do 24. února 2017.

1. ročník oboru Masér v předvánočním čase

2016_maser_predvanocni_01.jpg
Sůl nad zlato – stejnou "pohádku" objevili studenti 1. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční během návštěvy solné jeskyně v Ostravě-Porubě. V rámci výuky a pobytu v solné jeskyni se tak seznámili s dalšími možnostmi regenerace a různými způsoby zlepšení kondice organismu.

Kde je který sval? Jak ho promasírujeme? V předvánočním čase si studenti 1. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční vyzkoušeli "masáž naslepo". Výuku odborného výcviku to trochu odlehčilo, ale zároveň jsme v následující besedě zjišťovali, proč patří nevidomí maséři mezi nejvyhledávanější odborníky a fyzioterapeuty.

Vánoční turnaj ve futsalu

2016_futsal_01.jpg
Dne 20. 12. 2016 naše škola pořádala Vánoční turnaj ve futsalu pro žáky školy. Turnaje se zúčastnilo 8 tříd: M1, M2, M3, M4, EP1, EP2, EP3, EP4 a učitelé. Vítězem se stala třída EP3 ve složení Jakub Bolf, Filip Demko, David Buchta, Radim Polách, Matěj Holba a Vendula Mikundová. Na druhém místě se umístili učitelé a třetí místo obsadila třída M1. Gratulujeme.

Postup ve futsalových ligách dívek i chlapců

V letošním školním roce 2016/2017 se naše škola opět přihlásila do Středoškolských futsalových ligy dívek i chlapců, které pořádá FAČR.

První kolo divize F – Severní Morava (dívky) se uskutečnilo 24. 11. 2016 v tělocvičně naší školy. Dívky naší školy ve složení Hana Mučková, Kristýna Šimová, Lucie Volková, Vendula Mikundová, Michaela Doubková, Lucie Kepáková, Natálie Hámová a Monika Kováčová turnaj vyhrály a postoupily rovnou do 3. kola tzn. divizního finále, které se uskuteční v únoru 2017.

Výsledky:
SŠ služeb a podnikání – Gymnázium Jeseník 5:0
Mendelova SŠ Nový Jičín – Gymnázium Jeseník 5:0
SŠ služeb a podnikání – Mendelova SŠ Nový Jičín 14:1

Druhé kolo fusalové ligy divize F – Severní Morava (chlapci) se uskutečnilo 14. 12. 2016 v tělocvičně SŠTaS v Karviné. Chlapci naší školy ve složení David Buchta, Ladislav Hejl, Jakub Bolf, Jakub Lapeš, Dominik Burkert, Patrik Ságner, Adam Podešva, Lukáš Ptáček, Adam Fojtík a Dominik Smékal turnaj vyhráli a postoupili do 3. kola, které se uskuteční 11. ledna v Ostravě.

Výsledky:
SŠ teleinformatiky Ostrava-Poruba – SŠ služeb a podnikání 4:3
SŠTaS Karviná – SŠTZ Nový Jičín 10:2
SŠ teleinformatiky Ostrava-Poruba – SŠTZ Nový Jičín 1:3
SŠTaS Karviná – SŠ služeb a podnikání 4:5
SŠ teleinformatiky Ostrava-Poruba – SŠTaS Karviná 4:6
SŠTZ Nový Jičín – SŠ služeb a podnikání 6:11

Kdo se nejlépe orientuje v ekonomice a účetnictví?

2016_ekonomika_ucetnictvi.jpg
Dne 20. 12. 2016 se v prostorách odloučeného pracoviště na ulici Polská uskutečnil 5. ročník soutěže v odborných předmětech – ekonomika a účetnictví. Podle obsahu učiva v ŠVP byly dvoučlenné týmy rozděleny do dvou kategorií:

I. kategorie – týmy tříd PS1A, PS1B (celkem 6 týmů)
II. kategorie – týmy tříd PS2A, PS2B, EP4 (celkem 7 týmů)

Cílem soutěžního klání nebylo jen porovnat vědomosti, ale také ověřit, jak studenti dokáží využít teoretické znalosti prakticky. S jednotlivými úkoly si týmy žáků poradily velmi dobře a z pohledu hodnotící komise byly rozdíly v jejich bodovém hodnocení minimální.

Vítězným týmům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Výsledky:

I. kategorie
1. místo – Vojteková Nikola, Fischerová Nicole (PS1B)
2. místo – Pindorová Eva, Garbová Markéta (PS1B)
3. místo – Andrejovský Jan, Honusová Vendula (PS1A)

II. kategorie
1. místo – Bémová Denisa, Niklová Hana (EP4)
2. místo – Čonka Patrik, Horváth Nikolas (EP4)
3. místo – Niećová Gabriela, Smyčková Tereza (PS2B)

Soutěž k finanční gramotnosti

2016_gramotnost_01.jpg
Dne 16. prosince 2016 jsme uspořádali soutěžní dopoledne pro žáky třídy PS2A zaměřené na finanční gramotnost. Žáci, kteří dosáhli nejlepších výsledků, byli odměněni drobnými cenami z finančních prostředků SRPŠ.

Nejlepších výsledků dosáhli:
1. Denisa Hájková a Veronika Kryštofová
2. Vanda Přečková a Ondřej Rupa
3. Kristýna Adamcová a Jan Illík

SŠ služeb a podnikání na Výstavišti Černá louka

2016_ucen_01.jpg
Ve dnech 2. – 3. prosince 2016 se na Výstavišti Černá louka konal „veletrh“ Učeň, středoškolák, vysokoškolák, na kterém se každoročně prezentuje zhruba sto škol různých typů.

Návštěvníci zde mají příležitost zjistit nové trendy v oblasti školství a vzdělávání a mohou se osobně setkat se zástupci jednotlivých škol nejen z Moravskoslezského kraje, ale i z ostatních regionů České republiky.

Žáci devátých ročníků jsou seznamováni s možnostmi studia na všech středních školách, tedy i té naší. Přímo na místě mohli zájemci přihlížet dovednostem žáků našich oborů Kosmetické služby a Kadeřník. Zároveň si návštěvníci mohli dopřát masáž (Masér sportovní a rekondiční) a zhlédnout výstavu oboru Fotograf. Mezi nejvyhledávanější obory patří rovněž Ekonomika a podnikání a Aranžér.

Další stejně zajímavou akci je již tradiční Den otevřených dveří, který se koná dne 19. ledna 2017 od 9:00 do 17:00 na Střední škole služeb a podnikání v budově na Příčné ulici.

Florbalové úspěchy dívek i chlapců

2016_florbal_01.jpg
Ve středu 30. 11. 2016 se konalo základní městské kolo středních škol chlapců skupiny C ve florbalu. Naši žáci byli úspěšní a ve složení Holba, Zavadil, Bernát (EP3), Buroň (PS1A), Hon, Vlach, Novotný (M1), Boruň (EP2), Svačinka, Ďurina (EP1), Blahut a Trojek (M3) si zajistili z osmi účastníků pěkným 2. místem v turnaji také postup do finále okresního kola. V tomto finále, které se konalo 21. 12. 2016, jsme už tak úspěšní nebyli a s jednou výhrou a jednou porážkou jsme skončili těsně pod stupni vítězů. I přesto zaslouží všichni velké poděkování za bojovný výkon a účast.

Ani florbalistky nevyšly naprázdno. V úterý 6. 12. 2016 se zúčastnila Nela Kapcová, Tereza Černá (EP4), Vendula Mikundová (EP3), Klára Uličná (EP1), Lucie Kepáková, Vendula Malinková, Vanessa Mikulenková, Tereza Niklová (M2) a Anna Špavelková (M3) závěrečného turnaje okresního přeboru. Děvčata vybojovala nádherné 2. místo ze všech středních škol v Ostravě a podlehla až ve finále. Blahopřejeme a děkujeme.

Osm aranžérských medailí z AR Junior 2016

2016_ar_junior.jpg
Na konci listopadu se žáci naší školy zúčastnili Mistrovství republiky AR Junior 2016, které se konalo v rámci výstavy Vzdělávání a řemeslo 2016 v Českých Budějovicích. Naše škola byla zastoupena v osmi disciplínách, prezentovali jsme se dvanácti pracemi žáků a získali osm medailí.

Královskou disciplínou aranžérské soutěže je aranžování výkladní skříně. Tato disciplína je povinná pro všechny soutěžící a vítězství naší žákyně Nely Pučalíkové má o to větší hodnotu. I v dalších disciplínách naši žáci nechyběli na medailových pozicích:

Návrh na plakát: 2. místo – Alena Tatýrková
Špendlení na figurínu: 1. místo – Petra Horáčková
Písmo ručně psané: 2. místo – Veronika Pagáčová
Maketa výkladní skříně:  2. a 3. místo – Martina Cáblová a Klára Hulínová
Počítačová grafika: 1. a 2. místo – Maciej Nawrat a Anna Zezulčíková

Za zmínku stojí také čtvrtá místa v aranžování na drátěný program (Blanka Horňáková) a ve volné disciplíně „Děti dětem“ (Denisa Turková).

Děkujeme všem soutěžícím za výbornou reprezentaci naší školy a také učitelkám odborného výcviku oboru Aranžér, které žáky na tuto náročnou soutěž perfektně připravily.

Mladí fotografové zazářili na soutěži CESOFOTO

Markéta Salíková, Kristýna Szeligová, Tadeáš Zajac, Dominik Knýbel, Martin Sojka.
Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2016 proběhl 17. ročník celostátní fotografické soutěže pro střední školy Cesofoto. Odborná porota zasedla v letošním roce v tomto složení: Petr Klukan, Michal Novotný a Ivan Holub.

Dne 30. listopadu v odpoledních hodinách se sešli medailisté z krajských měst se svými učiteli a zúčastnili se bleskové fotosoutěže, která má vždy utajované téma. Co je úkolem fotografovat, se dozvěděli účastníci až na místě, kdy v krátkém čase na pořízení a posléze na úpravu v PC učebně musí podat co nejlepší výkon.

První prosincový den pak 17. ročník soutěže navštívil celosvětově známý sportovní fotograf Dan Vojtěch. Vyhodnotil zmíněnou bleskovou soutěž, ve které se na 1. místě umístil Tadeáš Zajac ze třídy F4. Daniel Vojtěch dále předal ceny vítězům pěti hlavních kategorií a jako dárek navíc poskytl přednášku o své tvorbě. V hlavních kategoriích se naši studenti umístili na předních pozicích a skvěle reprezentovali naši školu.

Blesková fotosoutěž:
1. místo: Tadeáš Zajac, třída F4

Kategorie: Portrét
1. místo: Kristýna Szeligová, třída F3

Kategorie: Odraz ve skle nebo vodní hladině
1.místo: Markéta Salíková, třída F3

Kategorie: Krajinná fotografie – cesty, cestičky, pěšinky
3. místo: Dominik Knýbel, třída F2
9. místo: Kateřina Krestová, třída F3

Kategorie: Videodokument: rozhovor s pamětníkem nebo významnou osobností
2.místo: Tadeáš Zajac, třída F4

Kategorie: Volná tvorba 1. a 2. ročník
2. místo: Martin Sojka, třída F2


Prezentace naší školy

2016_soutez_prezentace.jpg
V pondělí 21. 11. 2016 se uskutečnila odborná soutěž na zadané téma „Prezentace naší střední školy“. Do této akce se přihlásilo celkem 27 žáků, konkrétně ze třídy P3, PS1A, PS1B a PS2B.

Úkolem skupin žáků bylo vytvořit co nejzajímavější prezentaci naší školy. Z výsledků lze sdělit, že všichni zúčastnění k danému úkolu přistoupili velmi zodpovědně, vložili do svých prací veškeré znalosti a dovednosti získané při výuce odborných předmětů a možná i mimo ně.

Vyhodnocení soutěže:

1. místo: PS2B - Tereza Dumbrovská
2. místo: PS1A - Tomáš Fiurášek, Jakub Wojwoda
3. místo: P3 - Lukáš Ridrich, Kryštof Kristoforski
4. místo: PS1B - Lucie Kleinová, Dominika Čajdíková, Martin Pala

Inspirativní a zážitková výuka výtvarné přípravy

2016_vv_jinak_k2.jpg
Dne 15. 11. 2016 navštívila třída K2 v rámci výuky výtvarné přípravy výstavu s názvem V novém světě/Podmínky modernity 1917–1927. Jedná se o výstavu, která souborně popisuje zlomové události na výtvarné scéně, kdy vznikla celá řada výtvarných seskupení zaměřených na moderní a avantgardní umění. V devíti částech se výstava věnuje nejvýznamnějším umělcům své doby, mezi které patřili např. Josef Čapek, Emil Filla, Antonín Procházka, Václav Špála, Rudolf Kremlička, Jindřich Štýrský, Josef Šíma, Toyen, Jan Zrzavý a mnoho dalších. Pro žáky byla výstava motivačním a kulturním zážitkem a inspirací k vlastní výtvarné tvorbě.

Futsalová liga chlapců

V letošním školním roce 2016/2017 se naše škola opět přihlásila do Středoškolské futsalové ligy chlapců, kterou pořádá FAČR.

První kolo divize F - Severní Morava se uskutečnilo 10. 11. 2016 ve SVČ v Ostravě. Chlapci naší školy ve složení Tadeáš Kludka, David Buchta, Filip Demko, Adam Krivčík, Bartoloměj Fuciman, Ladislav Hejl, Jakub Bolf, Ondřej Lapeš, Patrik Ságner, Adam Podešva a Lukáš Ptáček turnaj s přehledem vyhráli a postoupili do 2. kola, které se uskuteční v prosinci.

Výsledky:
SŠ služeb a podnikání – Gymnázium Matiční 9:1
SŠ služeb a podnikání – International school Ostrava 13:2
SŠ služeb a podnikání – Biskupské gymnázium 7:5

Všem zúčastněným chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.

Divadelní představení v angličtině

V pátek 11. 11. 2016 jsme vyrazili do divadla! Tentokrát na inscenaci Peter Black 2 - A new beginning. Představení navazuje formálně a inscenačně na úspěšný titul Peter Black, který jsme navštívili v minulém roce. Tématem příběhu bylo hledání správného zaměstnání, které se bezprostředně dotýká nás všech, neboť dříve či později s ním budeme v různých podobách konfrontováni. Žáci tříd M3, H3A, K3 a K1 si díky Peterovi mohli procvičit nejen svou angličtinu, ale také si uvědomit, jak těžké může být najít odpovídající práci.

Výuka výtvarné přípravy jinak

2016_vp_jinak_1.jpg
17. 10. navštívila třída F3 v rámci výtvarné přípravy 3 výstavy - první výstavu Dušana Mravce v galerii Beseda s názvem Eternal Dreams. Jednalo se o velkoformátová díla tohoto autora zaměřená na zátiší, která pojímá netradičním výtvarným přístupem, tak rovněž na krajiny.

Další navštívenou výstavou byla putovní výstava plakátů k divadelním inscenacím her Williama Shakespeara v Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě. Tato část výstavy byla zvláště přínosná vzhledem k tomu, že ve výtvarné přípravě je toto téma právě aktuální.

Třetí navštívenou výstavou byla výstava v Domě kultury města Ostravy v galerii Gaudeamus. Všechny výstavy pro výuku výtvarné přípravy velmi insiprativní.

Krajská sbírka potravin 2016 – 210 kg potravin

2016_potravinova_sbirka_01.jpg
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace se i letos zapojila do Krajské sbírky potravin, která je organizována ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje a Potravinovou bankou Ostrava. Sbírka potravinové pomoci se konala u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadl na 17. října. Naši žáci a zaměstnanci školy donesli celkem 210 kg potravin. I drobná věc pomůže a je výrazem naší společenské spoluzodpovědnosti vůči potřebným spoluobčanům. Děkujeme.

Živá knihovna povolání

2016_knihovna_povolani_01.jpg
Dne 5. září 2016 se naše škola prezentovala na akci zvané Živá knihovna povolání, která byla pořádaná Svazem průmyslu a dopravy ČR ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Školu reprezentovali kosmetičky, kadeřnice a aranžéři. Předváděcí akce se zúčastnilo zhruba 800 návštěvníků 24 základních škol. Ve stánku naší školy se mohli žáci nechat ostříhat, nalíčit nebo si u aranžérů nechat zhotovit různé dekorativní předměty. Stánek byl po celou dobu „obležen“ žáky ZŠ a zároveň byl jimi velmi pozitivně hodnocen.

Zlatý masér 2016

2016_zlaty_maser_01.jpg
Ve čtvrtek 20. října 2016 se naše studentka 4. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční Kateřina Babjáková spolu s modelem Radimem Horejskem (M2) zúčastnila první masérské soutěže určené středoškolským studentům z celé republiky, která se konala v lázních Klimkovice.

Vylosovaným společným tématem v kategorii Sportovní masáž byly dvě části těla – záda a břicho. Kateřině se soutěžní masáž velmi povedla a v konkurenci jedenácti škol obsadila krásné 2. místo.

Více než hodinové video z celé akce naleznete na tomto odkazu, Kateřina Babjáková soutěžila s číslem 6.

Reportáž z oslav k 60. výročí založení školy

U oslav 60. výročí založení naší školy nechyběla ani regionální televizní stanice Polar. Reportáž z této akce byla odvysílána v pořadu "Študuj u nás", který je možno zhlédnout v internetovém archivu na webu TV Polar. Přímo k pořadu se dostanete kliknutím na tento odkaz, začátek reportáže z naší školy je přibližně v čase 5:12.

Den otevřených dveří Krajského úřadu MSK

dod_msk_2016_01.jpg
Ve středu 28. září 2016 se žáci a učitelé naší školy aktivně podíleli na Dni otevřených dveří Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Reprezentovali nás žáci oboru Kadeřník, Kosmetické služby, Masér sportovní a rekondiční a Fotograf. Stánek, který naši žáci za přispění svých vyučujících připravili, byl velmi pěkný a hromadná účast nejen návštěvníků, ale také zaměstnanců Krajského úřadu, mluvila za vše.

Oslavy 60. výročí vzniku naší školy

60_let_skoly_01.jpg
V tomto školním roce oslaví SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 60 let od svého založení. Za tu dobu ušla velký kus cesty, a proto bylo vhodné se malinko zastavit a připomenout si její vývoj. Dne 7. října 2016 krásně vyzdobená budova školy na ulici Příčná 1108 vítala hosty, kteří přišli slavit a zavzpomínat se současnými zaměstnanci. Pestrý kulturní program, vkusně připravená prezentace jednotlivých učebních a studijních oborů – soudobých i dávno zaniklých, výborné pohoštění a skvělá nálada všech – to vše přispělo ke zdárnému a pohodovému průběhu oslavy. Popřejme tedy naší škole další úspěšná léta, spokojené žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky a pevně věříme, že kredit, který naše škola v rámci regionálního školství má, si nadále udrží.

Základní kolo turnaje v basketbalu

2016_basket_zakladni_01.jpg
Ve středu 19. října proběhlo základní kolo turnaje v basketbalu – skupina C. Naši žáci vybojovali pěkné 2. místo a zajistili si tak postup do okresního kola, které proběhne 2. listopadu letošního roku. Blahopřejeme.

CORNY – Středoškolský pohár v atletice

01.jpg
Ve středu 21. září 2016 proběhlo okresní kolo středoškolského atletického poháru CORNY. Naší chlapci soutěžili ve složení Filip Kotásek, Vojtěch Štancl, Martin Slivčák, Daniel Vašek, Jakub Hon, Daniel Buroň, Šimon Vlach, Marek Hoffmann, Patrik Rolný a Lukáš Petr. Žáci tentokrát zvítězili a postoupili do krajského kola, které se koná 27. 9. 2016 v Opavě. Tým děvčat skončil v okresním kole na celkové 7. pozici a do dalšího soutěžení nepostoupil. Všem děkujeme za reprezentaci školy a vítězům gratulujeme.

Okresní kolo závodu v přespolním běhu

2016_prespolni_beh_01.jpg
Družstvo chlapců ve složení Filip Kotásek (EP3), Maciej Nawrat (A3), Daniel Vašek, André Manulák a Alex Ďurina (všichni EP1) se dne 27. 9. 2016 zúčastnilo okresního kola v přespolním běhu. Hoši bojovali a v silné konkurenci nezklamali. Celkově se tým umístil na pěkném pátém místě ze všech středních škol v Ostravě. Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Krajská sbírka potravin 2016

Podobně jako v loňském roce se i letos naše škola zúčastní krajské sbírky potravin pořádané Moravskoslezským krajem ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Ve dnech 3. až 17. října se žáci a zaměstnanci naší školy budou moci do sbírky zapojit a podpořit svým příspěvkem potřebné spoluobčany. V rámci sbírky jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny (těstoviny, rýže, cukr, mouka, dětská výživa, instatní potraviny, olej, konzervy apod.), které by měly být v původních nepoškozených obalech a před datem spotřeby. Celá školní sbírka bude následně předána zástupcům Potravinové banky Ostrava. Děkujeme předem všem, kteří projeví ochotu se této sbírky zúčastnit.

Více informací o potravinové sbírce naleznete v dopise ředitele krajského úřadu k této události.

Adaptační kurz prvních ročníků

2016_adaptacni_kurz_01.jpg
Ve dnech 2. 9., 5. až 9. 9. a 15. 9. 2016 proběhl na naší škole adaptační kurz 1. ročníků. Žáci byli neformálním způsobem seznámeni se specifiky studia na střední škole, klimatem školy, zvoleným oborem, a možnými problémy při studiu. Žákům byla zdůrazněna nutnost pracovat samostatně a být odpovědný za své jednání.

Dále byli žáci seznámeni s prací výchovného a kariérového poradce a činností metodika prevence. Celý program, který zajišťoval Mgr. Pavel Zapletal, byl vedle přednáškové činnosti zpestřen řadou psychoher a dramatickým ztvárněním zadaných úkolů tak, aby posílil empatii a asertivní jednání kolektivu.

Projektový týden 2016

2016_projektovy_tyden_01.jpg
V týdnu od 20. do 24. června 2016 se na naší škole konal projektový týden v rámci udržitelnosti projektu Krokem do Evropy. Během pondělí a úterý žáci pěti oborů vzdělání (maséři, fotografové, kadeřníci, kosmetičky a žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání) připravovali podklady a data pro cizojazyčné prezentace na téma Věda a kultura. Ve středu pak prezentace vytvořili, aby je ve čtvrtek mohli předvést žákům ostatních tříd naší školy. V pátek 24. června byli vyhlášeni vítězové a ti byli následně oceněni zástupci projektového týmu ve vestibulu školy.

Odborná jazyková komise pečlivě sledovala práci po celý týden a shodla se na těchto vítězích:
  • 3. místo obsadili žáci třídy F1 oboru vzdělání Fotograf – multimediální technik
  • na 2. místě se umístili žáci třídy EP2 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání a žáci třídy H2A oboru vzdělání Kadeřník, kadeřnice
  • absolutními vítězi celého projektového týdne se stali žáci třídy M1 oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční. Jejich jazyková prezentace Puppet theatre byla nejnápaditější.
Dík patří všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu projektového týdne podíleli a rovněž  zúčastněným žákům. Vítězům projektový tým blahopřeje.

Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Veronika Palkovská v časopise Linda

linda_01.jpg
Finále soutěže WORLD OF BEAUTY & SPA 2016, kde se současná maturantka oboru Kosmetické služby Veronika Palkovská umístila na vynikajícím 3. místě, zaujalo i redakci časopisu Linda. V rámci článku vydaného v čísle 4/2016 proto dostala spolu s pořadatelkou soutěže prostor pro krátký rozhovor i vítězná trojice - včetně Veroniky Palkovské.

Projektový týden 2016

2016_projektovy_tyden_01.jpg
V týdnu od 20. do 24. června 2016 se na naší škole konal projektový týden v rámci udržitelnosti projektu Krokem do Evropy. Během pondělí a úterý žáci pěti oborů vzdělání (maséři, fotografové, kadeřníci, kosmetičky a žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání) připravovali podklady a data pro cizojazyčné prezentace na téma Věda a kultura. Ve středu pak prezentace vytvořili, aby je ve čtvrtek mohli předvést žákům ostatních tříd naší školy. V pátek 24. června byli vyhlášeni vítězové a ti byli následně oceněni zástupci projektového týmu ve vestibulu školy.

Odborná jazyková komise pečlivě sledovala práci po celý týden a shodla se na těchto vítězích:
  • 3. místo obsadili žáci třídy F1 oboru vzdělání Fotograf – multimediální technik
  • na 2. místě se umístili žáci třídy EP2 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání a žáci třídy H2A oboru vzdělání Kadeřník, kadeřnice
  • absolutními vítězi celého projektového týdne se stali žáci třídy M1 oboru vzdělání Masér sportovní a rekondiční. Jejich jazyková prezentace Puppet theatre byla nejnápaditější.
Dík patří všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu projektového týdne podíleli a rovněž  zúčastněným žákům. Vítězům projektový tým blahopřeje.
Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Letní soutěž v psaní všemi deseti

2016_vsemideseti_01.jpg
V pátek 24. června 2016 proběhla na naší škole Letní soutěž v psaní všemi deseti, které se zúčastnili žáci prvního ročníku oboru Ekonomika a podnikání. V soutěži se hodnotila rychlost a přesnost psaní a stupně vítězů nakonec obsadili tito žáci:

1. místo – Tereza Strnadová
2. místo – Adam Fojtík
3. místo – Nela Doleželová

Výuka výtvarné přípravy v galerii Plato

plato_eurydiko_01.jpg
Ve středu 15. června třída F2 (obor Fotograf) absolvovala vzdělávací program Eurydiko! Eurydiko! k výstavě s názvem „Memory is over“ světově známého ruského umělce Pavla Pepperštejna. Žáci si mohli prohlédnout jeho obrazy, měli určit, co obrazy spojuje a čím se od sebe liší. Také vymýšleli příběhy k jednotlivým dílům, poznávali symboly skryté v obrazech, které z velké části vycházely z řecké mytologie. Seznámili se s novými pojmy např. s psychedelickým realismem, symbolismem, suprematismem a dalšími. Výstava byla velmi přínosná z hlediska výtvarné přípravy a žáci odcházeli s pěkným kulturním zážitkem.

Memoriál T. Lichnovského v nohejbalu 2016

V úterý 24. května 2016 jsme se zúčastnili nohejbalového turnaje středních škol, který pořádala Střední průmyslová škola, Ostrava–Vítkovice, Zengrova 1.

Do turnaje se přihlásilo 7 škol. Hrálo se systémem každý s každým. Žáci naší školy ve složení Nicolas Kaliský, Adam Krivčík a Ondřej Chvěja opět nenašli přemožitele a obhájili vítězství z předchozích čtyř ročníků. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Nové techniky masáží

masaze_minalt_01.jpg
Květnová návštěva vzdělávacího centra Minalt výrazně prospěla studentům prvního ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční a pozitivně ovlivnila jejich přístup k zvolenému oboru. Studenti se svou vyučující Mgr. Křižákovou viděli zcela nové techniky masáží a rozšířili si studijní poznatky i na vlastní kůži.

EP2 na přednášce "Ochrana spotřebitelů"

Ve čtvrtek 19. 5. 2016 se žáci druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání zúčastnili přednášky v rámci projektu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a České obchodní inspekce na téma Ochrana spotřebitelů. Přednášku vedli kontroloři ČOI z Ústí nad Labem v aule Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě-Mariánských Horách. Kontroloři se zaměřili na spotřebitelské chování žáků, upozorňovali na úskalí nákupů v internetových obchodech a na předcházení rizikovým nákupům a platbám. V rámci přednášky žáci zhlédli dva krátké filmy, po kterých následovala diskuse na daná témata. Praktické zkušenosti pracovníků ČOI zajímavě celou přednášku doplnily.

Linguo-hrátky 2016

linguo2016_01.jpg
Dne 11. 5. 2016 proběhlo finálové kolo soutěže Linguo-hrátky, kterého se účastnilo 8 žákyň prvních až třetích ročníků napříč obory naší školy. Úkoly nejlépe vyřešily a nejvíce bodů získaly: Elizabeth Srpoňová F2 – 1. místo, Vendula Mikundová EP2 – 2. místo, Štěpánka Parvová F1 a Hana Niklová EP3 – 3. místo. Všem finalistkám děkujeme za účast, přejeme hodně zdaru v dalším studiu a nezapomínáme na starou pravdu: „Kdo si hraje, nezlobí!”

2. místo na soutěži Brněnské zrcadlo

zrcadlo_2016_01.jpg
V úterý 19. dubna 2016 jsme se zúčastnili regionální soutěže mladých kadeřníků a kosmetiček Brněnské zrcadlo 2016. Dámskou kategorii prezentovaly žákyně Lucie Šabatová z H1B s modelkou Adélou Vyhňákovou z třídy H2B, které spolu obsadily 2. místo. V pánské kategorii soutěžil Vojtěch Hořínek z H3A s modelem Lukášem Košárkem. Chlapci se umístili na 5. místě. Žáky připravovaly učitelky odborného výcviku Renata Strouhalová (dámská kategorie) a Iva Baňochová (pánská kategorie).

Ukaž, co umíš ve své profesi

ukaz_co_umis.jpg
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 se naši žáci oboru Prodavač účastnili soutěže „Ukaž, co umíš ve své profesi.“ Soutěž, která byla určena žákům 1. a 2. ročníku, organizovalo Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. se sídlem v Orlové. Naši žáci, jako obvykle, zabodovali. David Švigár, žák třídy AP1A, se umístil na pěkném pátém místě. Valerie Procházková byla vyslána za druhý ročník a umístila se na stříbrném, tedy 2. místě. Doufejme, že se našim žákům bude dařit i v dalších ročnících této soutěže.

Finanční gramotnost

financni_gramotnost_01.jpg
14. 04. 2016 se žáci tříd EP3, F3, K3, M3 a PS1B zúčastnili besedy v rámci programu na zvyšování finanční gramotnosti podpořeném finančním darem Exekutorského úřadu Prahy 6.

Besedu si pro naše žáky připravila Ing. Zuzana Kotarová, která se zabývá finančním poradenstvím již 15 let. V rámci přednášky se žáci obeznámili s finančními produkty na peněžním a kapitálovém trhu, s nezbytností naučit se být finančně zodpovědný, pečlivě zvážit důvody vedoucí k půjčování peněz v závislosti na svých finančních možnostech. Dozvěděli se, jak je důležité nepodléhat ukvapenosti ve finančních otázkách a vyhýbat se nekontrolovanému půjčování peněz a nežít svůj život na dluh, ale myslet na svoji budoucnost. Při besedě se žáci aktivně zapojili do diskuze a hovořili o svých zkušenostech týkajících se finančních záležitostí.

Atmosféra přednášky byla velice příjemná díky paní Kotárové a jejímu sympatickému projevu a milému přístupu k žákům, které tímto patří naše poděkování.

Environmentální olympiáda

enviro01.jpg
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 proběhla environmentální olympiáda k příležitosti Dne Země. Soutěžila tříčlenná družstva deseti tříd, které mají v tomto školním roce předmět Základy ekologie. Soutěž měla znalostní a kreativní část. Ve znalostní části se umístila jako první třída fotografů F2, druhé místo získala třída EP1 a třetí místo obsadila třída kosmetiček K1. Vítězem kreativní tvorby na téma Ekotaška se stala třída AP1A, druhá se umístila třída AP1B a třetí H1B. Absolutním vítězem environmentální olympiády se stala třída F2. Výkon tříd byl oceněn cenami zakoupenými z fondu Sdružení rodičů a přátel střední školy.

Latina – nejen nuda a rutina

latina2016_01.jpg
Ve středu 13. dubna 2016 proběhlo finálové kolo soutěže "Latina – nejen nuda a rutina", kterého se zúčastnilo 10 žáků prvního ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční. Úkolů se nejlépe zhostili a nejvíce bodů získali: Lucie Kepáková – 1. místo, David Šulák – 2. místo, Natálie Nytrová – 3. místo. Všem finalistům děkujeme za účast a přejeme hodně zdaru v dalším studiu, protože „Sine labore non erit panis in ore“.

Učební obor Prodavač a závěrečné zkoušky nanečisto

zz_nanecisto_2016_01.jpg
Dne 12. 4. 2016 se uskutečnily pro žáky 3. ročníku učebního oboru Prodavač závěrečné zkoušky nanečisto. Cílem bylo si vyzkoušet tento druh zkoušky a současně zjistit svoji připravenost na závěrečnou zkoušku, která je již za dveřmi. Žáci využili veškerý stanovený čas, aby zvládli připravené úkoly. Všem zúčastněným na přípravě a realizaci této akce patří poděkování.

Soutěž v písemné a elektronické komunikaci

pek_2016_01.jpg
Dne 7. dubna 2016 se na odloučeném pracovišti Polská 6 v Ostravě-Porubě uskutečnila v projektové učebně pro výuku odborných předmětů soutěž v písemné a elektronické komunikaci. Rekordních 45 soutěžících z 10 tříd změřilo síly v dovednostech a znalostech, které se podle ŠVP vyučují v předmětech Komunikace ve službách a Písemná a elektronická komunikace.

Soutěžní dopoledne bylo plné soustředění a práce s testy, předtisky, výukovým programem ATF a textovým editorem. Hezkým závěrem bylo vyhlášení vítězů a předání cen a diplomů těm, kteří se umístili na předních místech. Za ceny děkujeme zejména sdružení rodičů a přátel naší školy. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

- pětiminutový opis textu (učební obory) – Kamil Zugárek A2
- pětiminutový opis textu (studijní obory) – Nikola Nohlová PS1B
- norma pro úpravu písemností (učební obory) – Tereza Adamcová a Valerie Procházková P2
- norma pro úpravu písemností (studijní obory) – Kristýna Novotná a Denisa Stošková EP2
- písemnosti pro prodej a platební styk (učební obory) – Eva Ptáčková P3
- obchodní dopis (celoškolní soutěž pro studijní obory) – Jakub Chodinský EP3

Vítězům i soutěžícím na druhých a třetích místech gratulujeme. Děkujeme za účast v soutěži i všem ostatním žákům. Oceňujeme jejich snahu při plnění zadaných soutěžních úloh a kázeň, která umožnila i při velkém počtu soutěžících příjemný a bezproblémový průběh soutěže.

Aranžéři v akci

V úterý 5. dubna 2016 proběhl na naší škole již 3. ročník soutěže Aranžéři v akci. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci všech tří ročníků oboru Aranžér. Žáci soutěžili v následujících disciplínách:

1. ročník – Kresba zátiší
2. ročník – Plakát
3. ročník – Počítačová grafika

Ostatní žáci vytvářeli komiks na téma Dobro a zlo. Všichni pracovali s nadšením a v přátelské atmosféře a již se těší na další ročník soutěže.

Výsledky klání:

Kresba zátiší
1. místo – Tereza Petrová
2. místo – Marie Míková
3. místo – Petra Horáčková

Plakát
1. místo – Patrik Vylegala
2. místo – Matěj Nawrat
3. místo – Anna Zezulková

Počítačová grafika
1. místo – Dominika Čajdíková
2. místo – Lucie Kleinová
3. místo – Natálie Vrbková

Magičtí Lucemburkové v Opavě

vystava_lucemburkove_01.jpg
Žáci třídy EP3 navštívili výstavu Magičtí Lucemburkové, která se konala v prostorách Domu umění v Opavě. Výstava probíhala u příležitosti narození českého krále a „Největšího Čecha“ Karla IV. a byla věnována historii celého rodu Lucemburků. Žáci mohli zhlédnout repliky nejstarších a nejvýznamnějších součástí českých korunovačních klenotů Svatováclavské a císařské koruny. Modely středověkých staveb, strojů a faksimile dobových rukopisů tvořily neméně zajímavou část expozice.

Přednáška Ing. Karla Kořeného

prednaska_koreny_01.jpg
16. 03. 2016 jsme na naší škole přivítali Ing. Karla Kořeného, €FA, kterého jsme požádali o přednášku „Proč a jak investovat“, v rámci zvyšování finanční gramotnosti žáků.

Pan Ing. Karel Kořený, €FA je nezávislý finanční poradce, konzultant a lektor v oblasti osobních financí a finanční gramotnosti. Působil jako vysokoškolský pedagog, dlouhodobě se věnuje vzdělávání dospělých a je hlavním lektorem kurzu „Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně“. V roce 2014 získal nejvyšší možný titul v oblasti finančního poradenství, evropskou certifikaci €FA (€uropean Financial Advisor). Společně s kolegy vyvíjí od roku 2001 simulační hru „Finanční svoboda“. Tuto hru s žáky pravidelně ve škole hrajeme.

V rámci přednášky měli žáci možnost nahlédnout pod pokličku finančního investování, dozvědět se informace, které finanční produkty jsou k investování nejvhodnější, kdy a jak s investováním začít a jaká rizika investování obnáší. Žáci se velice aktivně zapojili do diskuze a bylo vidět, že o své budoucnosti přemýšlí.

Přednáška probíhala v příjemné atmosféře, zpestřené osobitým humorem pana Kořeného, kterému touto cestou ještě jednou děkujeme.

Třída F2 a Neviditelné obsahy v galerii Plato

neviditelne_obsahy_f2_01.jpg
Třída F2 zviditelňovala svou životní cestu a sny v rámci galerijní animace Neviditelné obsahy v galerii Plato. Na základě výstavy autorek Ž. Kadyrové a A. Nikitinové vznikla galerijní animace inspirovaná exponáty jako: umělecky ztvárněná cihla, mobilní telefon, sáček od čaje, pomeranče, rybičky v konzervě, kniha, svetr na židli, obal od bagety a mnoho dalších. V rámci interaktivní procházky po výstavě žáci plnili různé aktivity vedoucí k otevřenějšímu vnímání jednotlivých vystavených děl a k pochopení historicko-uměleckých souvislostí. V tvůrčí části pracovali s různými materiály a snažili se o zviditelnění obsahu věcí z běžného života, svých životních cest, snů apod.

3. místo na veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA 2016

2016_fotomake-up.jpg
Veronika Palkovská, studentka 4. ročníku oboru Kosmetické služby, reprezentovala 12. března 2016 naši školu na mezinárodním veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA v Praze v soutěži fotomake-up profesionálů. Veronika si s modelkou Sarah Němcovou, žákyní 1. ročníku téhož oboru, „vymalovala“ krásné třetí místo. Za sebou v bodování zanechala renomované vizážisty, včetně loňské mistryně republiky, která reprezentovala Českou republiku v Düsseldorfu na mistrovství světa. Na přípravě se ve velké míře podílely učitelky odborného výcviku: Lenka Pačanová (návrh a make-up na foto do soutěže); Šárka Pitľová (příprava soutěžící, výroba kostýmu a účes modelky) a v neposlední řadě Lucie Simperová, která dala soutěžní fotografii finální podobu.

Divizní a konferenční finále dívek ve futsalu

Středoškolská futsalová liga dívek dospěla v uplynulých týdnech do své závěrečné fáze. Divizní finále „Severní Morava“ se konalo v úterý 2. února 2016 v hale VŠB TU Ostrava a účastníky byly týmy GJB a SPgŠ Přerov, SŠ polygrafické Olomouc a SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba. Výsledky jednotlivých utkání jsou následující:

GJB a SPgŠ Přerov - SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba 0:4
GJB a SPgŠ Přerov - SŠ polygrafická Olomouc 1:8
SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba - SŠ polygrafická Olomouc 1:0

Do dalšího kola tedy postoupilo družstvo SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba. Konferenční finále „Východ“ se uskutečnilo o měsíc a půl později, tedy 23. března 2016 ve sportovní hale v Rousínově s těmito výsledky:

SOŠG Staré Město - OA, SZŠ a SOŠS Jihlava 5:1
SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 5:0
SOŠG Staré Město - SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba 1:0
OA, SZŠ a SOŠS Jihlava - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 7:0
SOŠG Staré Město - OA a SOŠ cestovního ruchu Choceň 10:0
SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba - OA, SZŠ a SOŠS Jihlava 0:3

Družstvo dívek naší školy ve složení Hana Mučková, Kristýna Šímová, Lucie Volková, Vendula Mikundová, Marie Strnadelová, Michaela Doubková a Monika Kováčová tak skončilo ve finále konference třetí a na republikové finále nedosáhlo. Celkem se letos středoškolské futsalové ligy dívek zúčastnilo 80 škol. Konečné 7. místo v celorepublikovém hodnocení je krásné umístění a dívkám děkujeme za reprezentaci školy a předvedené výkony.

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz