Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba

2015

Vánoční futsalový turnaj 2015

V pondělí 21. 12. 2015 proběhl Vánoční turnaj chlapců ve futsalu. Zúčastnilo se celkem 7 týmů reprezentujících jednotlivé třídy (M1, M2, M3, M4, EP1, EP2, EP3) a jako osmý tým v soutěži nastoupil výběr učitelů spolu se žáky EP4 a PS1. Tento tým (ve složení Mgr. Besta, Mgr. Badžgoň, Dendis, Palej, Půda) v turnaji nakonec také zvítězil, na druhém místě se umístila třída EP1 a třetí místo patřilo třídě EP2.

Vítězi turnajů v odbíjené se stali chlapci EP3 a dívky M2

2015_vanocni_volejbal.jpg
Před posledním adventním víkendem se odehrály každoroční volejbalové turnaje žáků naší školy. Ve čtvrtek proti sobě nastoupilo celkem šest dívčích týmů (M1, K1, PS1A, M2, EP3 a M4), vítězství nakonec oslavilo družstvo studentek 2. ročníku oboru Masér sportovní a rekondiční ve složení Markéta Pomichálková, Veronika Pučová, Denisa Šlosarčíková, Kateřina Navrátilová, Anna Špavelková, Zdeňka Pabiánová a Elen Vybrančíková. O den později se utkali také chlapci, turnaje se zúčastnilo celkem pět mužstev (EP3, EP4, M2, M3, M4) a vítězem se stal tým složený ze studentů 3. ročníku oboru Ekonomika a podnikání.

Inspirujme se

inspirujme_se_01.jpg
V průběhu prosince navštívily třídy F2, F3 a F4 v rámci výtvarné přípravy Dům umění v Ostravě. Velmi je zaujala grafika E. Otčenáška, která koresponduje s výukou grafických technik. Komentovaná prohlídka s výukovým programem S. Kolíbala byla velmi inspirativní hlavně v oblasti geometrické tvorby.

Prezentační soutěž "Cestovní kanceláře"

cestovni_kancelare.jpg
V pátek 18. 12. 2015 proběhla na naší škole soutěžní prezentace na téma "Cestovní kanceláře a jejich služby" s cílem zlepšit mezipředmětové vztahy a dovednosti vyhledáváním informací. Studenti využili znalosti a dovednosti z předmětu Marketingu, Zbožíznalství a Informační a komunikační technologie. Do soutěže se zapojilo celkem 32 žáků oborů Ekonomika a podnikání, Prodavač, Aranžér a nástavbového oboru Podnikání, kteří vytvořili 15 soutěžních skupin. Žáci si v rámci prezentace vyzkoušeli, jaké to je býti delegátkou cestovní kanceláře a snažili se upoutat klienty, kteří mají o tyto služby zájem.

Výsledné pořadí:
1. místo - Dumbrovská Tereza (PS1B)
1. místo - Kleinová Lucie, Čajdíková Dominika (A3)
2. místo - Illík Jan, Pagáčová Michaela, Mikalová Miroslava (PS1A)
3. místo - Terkelyová Klára, Bartošíková Lucie (PS1B)
4. místo - Nohlová Iveta, Rotterová Radka (PS1B)
5. místo - Russinová Jana, Kalibánová Nikol, Kalousková Nikol (PS2A)

Třetí místo ve finále soutěže SŠ města Ostravy ve florbalu

florbal_ostrava_diplom.jpg
Poslední turnaj letošního kalendářního roku se odehrál opět ve sportovní hale SŠ technické a dopravní v Ostravě–Vítkovicích dne 17. 12. 2015. Celý florbalový tým ve složení Vít Gattnar, Martin Stoklásek, Jakub Boruň, Lukáš Svačinka, Jan Zavadil, Jan Bernát, Tomáš Blahut, Ondřej Trojek a Jakub Želásko podal bojovný výkon a umístil se nakonec v této velice oblíbené kolektivní hře na krásném 3. místě ze všech ostravských středních škol. Gratulujeme a děkujeme všem za toto umístění a úspěšnou reprezentaci naší školy.

Pražská exekutorka přednášela o finanční gramotnosti žákům naší školy

exekutorsky_urad_01.jpg
V úterý 15. 12. 2015 se žáci Střední školy služeb a podnikání zúčastnili přednášky „Jak se (ne)dostat do spárů exekutora“. Soudní exekutorka Mgr. Zuzana Sobíšková zábavnou formou vysvětlovala nejčastější příčiny exekucí, poskytovala rady jak se nestát dlužníkem z vlastního či cizího přičinění a jak se chovat v roli věřitele. Dalšími hosty z exekutorského úřadu byli:

Mgr. Jakub Stárek - ředitel exekutorského úřadu Praha 6
Mgr. Karel Luska - exekutorský koncipient
Richard Janda - supervizor třídy

Všichni velmi autenticky pomocí prezentací posluchače seznámili s příčinami zadlužování. Rovněž zúčastněným objasnili, jak práce exekutora vlastně funguje.

Tato prezentace je součástí dlouhodobější aktivity Exekutorského úřadu Praha 6. Jeho zaměstnanci a dodavatelé prací o víkendu vygenerovali 50 000 Kč, které úřad rozdělil mezi dvě školy v lokalitách, jež jsou exekucemi postiženy nejvíce.

Jednou z vybraných škol byla právě ta naše! Exekutorský úřad Praha 6 daroval škole finanční dar v hodnotě 25 000 Kč. Peníze budou dále využity na program finanční gramotnosti (práce pedagogů, pomůcky, knihy, odborné besedy).

Futsalisté jasně postupují do krajského kola

V úterý 15.12.2015 se uskutečnilo 2. kolo středoškolské futsalové ligy divize F – Severní Morava, které pořádala naše škola pod vedením Mgr. Besty v pronajaté spotovní hale Sareza v Ostravě. Mužstvo naší školy ve složení Tadeáš Kludka, David Buchta, Nicolas Kaliský, Adam Krivčík, David Dendis, Prokop Fárek. Bartoloměj Fuciman, Ondřej Chvěja, Jakub Bolf, Ladislav Hejl a Jakub Lapeš deklasovalo vítěze skupin 1. kola a postoupilo v turnaji dále – do krajského kola, které se uskuteční v měsíci lednu v Třinci. Všem zúčastněným chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.

Výsledky:

SŠ služeb a podnikání – SŠ technická a zemědělská Nový Jičin 14:3
SŠ služeb a podnikání – SŠ zemědělství a služeb Město Albrechtice 12:0
SŠ zemědělství a služeb Město Albrechtice - SŠ technická a zemědělská Nový Jičin 1:10

Basketbalisté z okresního kola nepostoupili

basketbal.jpg
Ve středu 9. prosince 2015 proběhlo okresní kolo soutěže v basketbale chlapců na Hladnovském gymnáziu. Turnaje se zúčastnilo šest týmů a měl vysokou úroveň. Přestože jsme se svými soupeři sehráli vyrovnaná utkání, ze skupiny se nám bohužel nepodařilo postoupit. I tak ovšem děkujeme všem hráčům za předvedené výkony a dobrou reprezentaci školy.

Florbalistky se umístily těsně pod stupni vítězů

florbal_divky_01.jpg
Družstvo našich florbalistek odehrálo okresní finále středních škol, které se konalo dne 8. prosince 2015 na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě-Zábřehu. Oslabená sestava našich dívek sice podala bojovné výkony, ty však nakonec na stupně vítězů nestačily. Tým složený z dívek třídy M1 (Lucie Kubínová, Lucie Kepáková, Vanessa Mikulenková, Vendula Malinková) a M2 (Anna Špavelková, Veronika Pučová a Kateřina Navrátilová) obsadil v turnaji konečnou čtvrtou příčku. K pěknému umístění všem jmenovaným žákyním gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

EP1, H1A, H1B a M2 ve Světě techniky

svettechniky_ep1_01.jpg
Během listopadu a prosince 2015 dostali žáci prvních ročníků oborů „Ekonomika a podnikání“ a „Kadeřník“ a druháci studující obor „Masér sportovní a rekondiční“ příležitost dozvědět se něco více o DNA. Výukový program ve vítkovickém Světě techniky obohatil zábavnou formou nejen učivo biologie, ale rozšířil také jejich vědomosti v ekologii. Ve skupinách byl proveden zajímavý pokus a následně všichni řešili sadu otázek, k čemuž museli využít názorné exponáty celého pavilonu.

Prázdniny Moravskoslezském kraji

prazdniny_msk_buckova_01.jpg
Studenti oboru Fotograf se úspěšně umístili na již šestém ročníku fotosoutěže s názvem "Prázdniny v Moravskoslezském kraji" pořádané Střední průmyslovou školou stavební a Asociací středoškolských klubů České republiky.

Dne 9. prosince 2015 v 16.30 hod. v Kulturním domě Akord v Ostravě-Zábřehu proběhlo slavnostní vyhodnocení nejlepších fotografií. Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák, dále starosta městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martin Bednář a poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Adam Rykala.

Výsledky fotosoutěže Prázdniny v Moravskoslezském kraji 2015

1. místo: Tereza Grodová, třída F2
2. místo: Jana Valášková, třída F4
3. místo: Tereza Bučková, třída F2
Cena starosty Bc. Martina Bednáře: Gabriela Krchová, třída F2
Cena Ing. Lenky Fojtíkové: Markéta Salíková, třída F2
Cena ředitele SPŠ stavební v Ostravě: Markéta Stalmachová, třída F2

Autoři nejlepších fotografií byli oceněni věcnými cenami. Na vernisáži vystoupila taneční skupina STARS Ostrava a DIDEDAnce. Vítězné fotografie budou rovněž v letošním roce vystavovány na různých místech Moravskoslezského kraje. Všem úspěšným studentům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Kdo se nejlépe orientuje v ekonomice a účetnictví?

2015_ekonomika_ucetnictvi.jpg
V úterý 8. 12. 2015 se v prostorách odloučeného pracoviště na ulici Polská uskutečnil už 4. ročník tradiční soutěže v odborných předmětech – ekonomika a účetnictví. Podle obsahu učiva v ŠVP byly dvoučlenné týmy rozděleny do dvou kategorií:

I. kategorie – týmy tříd PS1A, PS1B (celkem 5 týmů)
II. kategorie – týmy tříd PS2A, PS2B, EP4 (celkem 8 týmů)

Cílem soutěžního klání nebylo jen porovnat vědomosti, ale také ověřit, jak studenti dokáží využít teoretické znalosti prakticky. S jednotlivými úkoly si týmy žáků poradily velmi dobře a z pohledu hodnotící komise byly rozdíly v jejich bodovém hodnocení minimální. Vítězným týmům blahopřejeme a všem ostatním děkujeme za účast.

Výsledky:

I. kategorie
1. místo – Štefková Monika, Sládek Jiří (PS1A)
2. místo – Záviská Kristýna, Ponížilová Aneta (PS1A)
3. místo – Bartošíková Lucie, Terkelyová Klára (PS1B)

II. kategorie
1. místo – Zvonková Martina, Ticháčková Nikola (PS2A)
2. místo – Kalousková Nikola, Russinová Jana (PS2A)
3. místo – Jirousková Petra, Chaloupka Petr (PS2B)

Florbalisté skončili v okresním finále na 2. příčce

01.jpg
Okresní finále Poháru českého florbalu středních škol 2015/2016 se bohužel stalo konečnou stanicí pro náš chlapecký florbalový tým. Turnaj, který se konal v pátek 4. prosince 2015 v ČPP Aréně na Hladnově, přinesl opět krásná a bojovná utkání, ale také jednu porážku. A právě prohra s týmem Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových znamenala v konečném hodnocení "až" 2. místo v turnaji, což bylo na postup do krajského kola málo. I přesto děkujeme studentům za velmi dobrou reprezentaci školy a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

1. místo na soutěži CESOFOTO 2015

2015_cesofoto_01.jpg
Letošní již šestnáctý ročník celostátní fotografické soutěže Cesofoto 2015 pořádaný OA, SZŠ a SOŠS Jihlava obeslalo více než sto třiceti fotografiemi a šestnácti krátkými videosnímky hned šest dalších středních škol s výukou fotografie z Brna, Českých Budějovic, Děčína, Hradce Králové, Jihlavy a Vizovic. Nejlepšího umístění z našich studentů dosáhla Lucie Hýžová ze třídy F4 v kategorii Volný čas nejen pro mladé. Za svůj snímek bezdomovce získala zasloužené 1. místo.

V dalších čtyřech soutěžních kategoriích se naši studenti umístili na těchto pozicích:

Voda čaruje
4. místo: Zuzana Bajgerová, F2

Město v noci
6. - 7. místo: Markéta Salíková, F2
8. místo: Tomáš Musálek, F2

Reklamní spot na výrobek nebo službu
4. místo: Adriana Honešová, F3

Volná tvorba
9. místo: Jonáš Dus, F1

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže spolu s přednáškou známého českého fotografa Jadrana Šetlíka se uskutečnilo ve čtvrtek 3. prosince 2015 se na Malé scéně v DKO Jihlava. Všem úspěšným studentům blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Futsalistky bez potíží postupují do divizního finále

futsal_divky_2015.jpg
V letošním školním roce se naše škola opět přihlásila do Středoškolské futsalové ligy dívek, kterou pořádá FAČR. První kolo divize F – Severní Morava se uskutečnilo 24. listopadu 2015 ve sportovní hale v Havířově. Družstvo dívek naší školy ve složení Hana Mučková, Kristýna Šímová, Lucie Volková, Vendula Mikundová, Marie Strnadelová, Michaela Doubková a Monika Kováčová turnaj jasně vyhrálo a postoupilo rovnou do 3. kola turnaje, tzn. divizního finále, které se uskuteční v měsíci lednu. Všem zúčastněným dívkám děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

SŠTaZ Nový Jičín – SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba 0:6
SŠ služeb a podnikání Ostrava-Poruba – SŠ Havířov-Prostřední Suchá 6:0

Postup do okresního kola turnaje ve florbalu

diplom_florbal.jpg
24. listopadu 2015 bojovali naši florbalisté v hale SŠ technické a dopravní ve skupině C turnaje středních odborných škol o postup do okresního finále. Mužstvo prošlo turnajem bez porážky a cíl se podařilo splnit, přestože nakonec jediná branka v celkovém skóre rozhodla o umístění "až" na celkovém 2. místě z 10 účastnických týmů. Družstvo bylo složeno z žáků tříd EP1 (Lukáš Svačinka), EP2 (Jan Zavadil, Matěj Holba, Jan Bernát), EP4 (Vít Gattnar, Josef Fajkus, Martin Stoklásek), M1 (Jakub Boruň), M2 (Tomáš Blahut, Ondřej Trojek, Jakub Želásko) a AP1A (Lukáš Irgl, Marcel Škoda). Za vzornou reprezentaci školy všem jmenovaným děkujeme a blahopřejeme k postupu.

Basketbalistky neprošly městským kolem

V úterý 24. listopadu 2015 bylo odehráno městské kolo soutěže v košíkové dívek. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin. Umístění na 3. příčce jedné ze dvou turnajových skupin ovšem našim děvčatům k postupu do okresního finále nestačilo a s pokračováním soutěže se tak musely rozloučit. I přesto ale všem hráčkám děkujeme za reprezentaci školy.

Cesta k finanční svobodě

fin_svoboda_01.jpg
Ve dnech 19. a 20. listopadu 2015 jsme uspořádali soutěžní dopoledne pro žáky tříd K3 a H3A zaměřené na finanční gramotnost. Žáci objevovali nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad svými financemi pomocí české deskové hry „FINANČNÍ SVOBODA“.

Hraním hry měli žáci možnost získat 30 let finančních zkušeností, lépe se seznámit s finančními produkty, zjistit jak lépe ochránit a násobit svůj majetek, začít se lépe starat o peníze a svoji budoucnost.

Nejlepších výsledků dosáhli:

K3
1. Petrová Karolína, Havlásková Hana, Kalafutová Nikola
2. Válková Adéla, Burianová Michaela
3. Twardziková Alice, Sasynová Alexandra

H3A
1. Bugalová Aneta, Dudková Tereza
2. Hoňková Daniela, Kacířová Karolína
3. Kubíčková Dominika, Pindurová Eva

Postup ve středoškolské futsalové lize

V letošním školním roce se naše škola opět přihlásila do Středoškolské futsalové ligy chlapců, kterou pořádá FAČR.

První kolo divize F – Severní Morava se uskutečnilo 11. listopadu 2015 ve spotovní hale Sareza v Ostravě. Družstvo naší školy ve složení Tadeáš Kludka, David Buchta, David Najt, Nicolas Kaliský, Adam Krivčík, David Dendis a Denis Charvát turnaj s přehledem vyhrálo a postoupilo do 2.kola, které se uskuteční v prosinci.

Výsledky:
SŠ služeb a podnikání – Gymnázium Olgy Havlové 9:3
SŠ služeb a podnikání – SZŠ a VOŠz Ostrava 9:3

Všem zúčastněným chlapcům děkujeme za reprezentaci školy.

Základní kolo turnaje v odbíjené

volejbal.jpg
V úterý 10. listopadu 2015 proběhlo na naší škole základní kolo turnaje v odbíjené dívek, skupina C. Naše družstvo ve složení Kotalová, Hrčkuláková, Pomichálková, Máchová, Vrkočová, Rečková, Malá, Šerá a Kundelová porazilo v jediném utkání této základní skupiny děvčata ze SŠ společného stravování, Ostrava-Hrabůvka. Bojů ve skupině C se totiž nakonec zúčastnily pouze tyto dva týmy a podle pravidel turnaje postoupily do dalších bojů oba.

Veroniku Palkovskou čeká soutěžení na World of Beauty & Spa 2016

harmonie_kosmetika.jpg
Fantazijní líčení na téma "Porcelánová panenka" na letošní soutěži Harmonie 2015 přineslo naší studentce Veronice Palkovské kromě celkového 5. místa ještě jeden významný úspěch. Veronika, studentka 4. ročníku oboru Kosmetické služby, se spolu se svou modelkou Alexandrou Hruškovou z 1. ročníku rozhodla pro ztvárnění současného trendu japonských dívek "HARAJUKU". Vybočení z řady klasických porcelánových panenek na této soutěži pomohlo naší dvojici získat prestižní cenu, a to možnost soutěžit s profesionály na finále soutěže FOTO MAKE-UP pořádané v Praze v rámci veletrhu World of Beauty & Spa jaro 2016.

Vernisáž výstavy "Spojení"

vystava_liberdova_00.jpg
V průběhu minulého týdne byla vernisáží zahájena zajímavá fotografická výstava v bohumínském Salonu Maryška. Autory vystavovaných fotografií je poněkud netradiční dvojice - absolventka oboru Fotograf na naší škole Nikol Liberdová a primář ortopedie Městské nemocnice na Fifejdách MUDr. Michal Mačák. Dva lidé, které k sobě svedlo nejprve zdraví a následně i zjištění, že mají stejného koníčka, nakonec dohromady připravili výstavu s názvem „Spojení“, na které Nikola prezentuje fotografie z oblasti sociálního dokumentu a fantazijní autoportréty a doktor Mačák přidává především své cestovatelské snímky z Vietnamu, Srí Lanky nebo Thajska.

Fotografové soutěžili v hrabyňském muzeu

hrabyne_01.jpg
Studenti druhého ročníku oboru Fotograf se dne 5. listopadu 2015 zúčastnili fotografické soutěže s názvem „Období zkázy a očekávání“ pořádané Národním památníkem II. světové války při Slezském zemském muzeu. Soutěžící měli za úkol zachytit atmosféru expozic a areálu hrabyňského muzea. Akce se konala pod záštitou vedoucí památníku Mgr. Kamily Polákové, která v prosinci 2015 vyhlásí vítěze soutěže z řad našich studentů. V závěru soutěžního dne si studenti poslechli edukační přednášku lektora Mgr. Pavla Březinského „Mnichov 1938 a tzv. druhá republika“ mapující život v okleštěném Česko-Slovensku v letech 1938–1939.

My Family and Other Animals

my_family_01.jpg
Dne 2. listopadu naši studenti navštívili divadelní představení "My Family and Other Animals". Toto představení nastudovali v anglickém jazyce studenti gymnázia Olgy Havlové ve spolupráci s divadelním spolkem Domino Project. Komedie vznikla na motivy nádherné knihy britského spisovatele Geralda Durella. Děj příběhu se odehrává na řeckém ostrově Korfu, kde autor, který je zároveň vypravěčem celého příběhu, strávil se svou rodinou dětství. Na všechny členy rodiny vzpomíná s humornou nadsázkou a líčí je téměř karikaturisticky.

Všichni jsme si představení užili a těšíme se na další!

Oblastní kolo soutěže v piškvorkách 2015

piskvorky_01.jpg
27. října 2015 se vybraní žáci naší školy zúčastnili na Wichterlově gymnáziu oblastního kola soutěže v piškvorkách, kterého se zúčastnilo celkem 16 týmů. V prvním kole los rozdělil týmy do čtyř skupin, kde hrál každý s každým. Naši zástupci svou skupinu vyhráli a postoupili mezi osm nejlepších. V prvním kole vyřazovací části však prohráli a umístili se na celkovém 5. až 8. místě. Na závěr vyzýváme všechny příznivce této jednoduché logické hry, aby trénovali a příští rok se pokusili o lepší výsledek.

Okresní přebor ve stolním tenisu

stolni_tenis_01.jpg
Okresního přeboru středních škol ve stolním tenisu se dne 27. 10. 2015 zúčastnilo družstvo chlapců ve složení David Stiborek, Jaroslav Zuzánek a Nicolas Kaliský (ze třídy EP3). Všichni tři sehráli několik bojovných a často i vyrovnaných duelů. Bohužel však rozhodla štěstěna ve prospěch soupeřů, a proto skončili ve své skupině až na třetím nepostupovém místě. Celý turnaj se nesl v duchu fair play a našim hochům děkujeme za předvedené výkony.

Medailová umístění aranžérů na AR JUNIOR 2015

2015_ar_junior_01.jpg
Ve dnech 22. a 23. října proběhla v Českých Budějovicích soutěž AR JUNIOR, mistrovství ČR v aranžérských a reklamních disciplínách. Z dvanácti vypsaných kategorií se naši žáci zúčastnili celkem osmi a ve výsledkových listinách nechyběli medailových pozicích. Nejvyšší příčky dosáhla Alena Tatýrková a to hned ve dvou soutěžích - zvítězit dokázala jak v kategorii Písmo ručně psané, tak i v Počítačové grafice. Zde navíc úspěch naší školy znásobila 3. místem Lenka Kratěnová. Na 2. příčku dosáhla Sandra Sámelová (s modelkou Dominikou Čajdíkovou) ve Špendlení na živý model a Lucie Kleinová v kategorii Výkladní skříň. Těsně pod stupni vítězů pak skončila Blanka Horňáková se svým Drátěným programem.

Blahopřejeme všem úspěšným soutěžícím a děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy - to samozřejmě i těm, kteří na nejvyšší umístění nedosáhli. Děkujeme také učitelkám odborného výcviku Věře Kolářové, Šárce Macháčkové, Simoně Boháčové a Petře Krchové, pod jejichž vedením naši žáci těchto výborných výsledků dosáhli.

Dvojí triumf na MČR mladých kadeřníků a kosmetiček

2015_harmonie_01.jpg
Vynikajícího úspěchu dosáhli naši kadeřníci na Mistrovství ČR mladých kadeřníků a kosmetiček Harmonie 2015 v Českých Budějovicích. Triumfem naší školy v účesové tvorbě skončila jak pánská kategorie ("Elegantní muž 21.století"), kde zvítězil žák třídy H3A Vojtěch Hořínek, tak i dámská kategorie na živém modelu ("Slavnostní výčes zdobený variací spletených pramenů"), kde nenašla přemožitelku žákyně třídy H2A Markéta Nogolová. Vynikající úspěch kadeřníků podtrhla 3. místem o pouhý bod za vítězkou také Eliška Kolková ze třídy H3B v dámské kategorii na cvičných hlavách ("Slavnostní výčes vytvořený na cvičné hlavě, zdobený variací spletených pramenů").

Ve stejný den, 21. října 2015, probíhaly také soutěže kosmetiček. Ani zde se naši žáci neztratili a vybojovali cenná umístění. 5. místo za své fantazijní líčení v dekorativní kosmetice ("Porcelánová panenka") vybojovala Veronika Palkovská ze třídy K4 a na 6. příčku dosáhla v kategorii Nail-art s totožným tématem ("Porcelánová panenka") Anna Melicherčíková z K3. Všem jmenovaným děkujeme za výbornou reprezentaci školy, stejně tak patří dík učitelům odborného výcviku, kteří žáky na soutěž připravovali. Blahopřejeme k úspěchu!

Prevence a intervence předčasných odchodů ze škol

01.jpg
Příspěvky dvou pedagogů vyučujících na naší škole obsahuje příručka "Prevence a intervence předčasných odchodů ze středních škol" vydaná v letošním roce Národním ústavem pro vzdělávání. Publikace autorky Bc. Ing. Jany Trhlíkové by měla sloužit jako zdroj informací poradenským pracovníkům a školním psychologům, kteří s ohroženými žáky pracují.

V příručce, která shrnuje zkušenosti a poznatky pedagogických pracovníků z praxe, nechybí příspěvky zpracované z textů Mgr. Barbory Boudové a výchovného poradce Mgr. Pavla Zapletala. Ti prezentují postup naší školy při práci se žáky potenciálně ohroženými touto problematikou a zároveň dokládají jeho funkčnost na případech úspěšných absolventů naší školy, kteří byli touto problematikou potenciálně ohroženi.

Poděkování účastníkům sbírky

2015_potravinova_sbirka_01.jpg
Aktivním přístupem žáků a pedagogických pracovníků naší školy, kteří se zapojili do potravinové sbírky, se podařilo vybrat velké množství potravin. V pondělí jsme předali celkem 186 kg potravin, které budou prostřednictvím Potravinové banky Ostrava a organizace MENS SANA distribuovány potřebným. Děkujeme všem, kteří se jakoukoliv maličkostí na sbírce podíleli.

Divadelní představení Peter Black

peter_black_01.jpg
Divadelní centrum ze Zlína uvedlo dne 19. 10. 2015 divadelní hru připomínající, ne náhodou, v českém překladu hru Černý Petr. Studenti třetích a čtvrtých ročníků oborů Fotograf, Ekonomika a podnikání a Kosmetické služby zhlédli příběh člověka, který v průběhu jednoho dne přišel o vše, na čem mu záleželo. Jeho opětovný start má jedinou motivaci, a to uspokojení základních lidských potřeb, jako jsou spánek, jídlo a teplo. Teprve poté se snaží najít novou práci, rodinu a přátele.

Lehce absurdní téma, podané však s humorem a nadhledem, vyvolalo u studentů často kontroverzní názory, jak už to u divadelních her podobného charakteru bývá. Anglický text tvořil většinu mluveného slova, svou dramatičností a pestrou výslovností, často obohacenou slangovými výrazy byl srozumitelný publiku. Studenty obohatil atraktivní formou o jiný rozměr anglického jazyka. Nejednoznačným a otevřeným koncem nechali autoři divákům prostor pro jejich vlastní fantazii.

Závěrem nás pozvali herci profesionálního nestátního divadla Divadelní centrum na pokračování činohry Peter Black, které se bude od února příštího roku hrát pod názvem Peter Black 2.

Postup do dalších bojů v míčových sportech

hazena.jpg
V průběhu října se naše škola zúčastnila také turnajů v házené a basketbalu a na obou soutěžích vybojovala naše družstva postup do dalších kol. Ve středu 14. října se v prostorách SŠ technické a dopravní v Ostravě-Vítkovicích konalo městské kolo turnaje v házené smíšených družstev, do nějž se přihlásilo osm ostravských škol. Naši školu reprezentovali Jaroslav Zuzánek, Lukáš Petr, Lukáš Poštulka, Matěj Matýsek, David Stiborek, Veronika Pučová a Dagmar Pratková. Žáci předvedli skvělé výkony, obhájili 1. místo z loňského roku a postoupili do krajského kola.

O týden později, ve středu 21. října, se na Vítkovické střední průmyslové škole konalo základní kolo skupiny C turnaje v basketbalu chlapců, do nějž se přihlásilo pět škol. Naši školu reprezentovali Jaroslav Zuzánek, David Stiborek, Matěj Holba, Adrian Teixeira, Martin Pala, Ondřej Chvěja, Josef Fajkus a Dominik Baumann. První tři zápasy naši chlapci s přehledem vyhráli, ve finále turnaje pak prohráli o jeden koš a obsadili 2. místo, stejně jako v loňském roce. I z druhého místa si ale zajistili postup do okresního finále, které se uskuteční 26. listopadu na hladnovském gymnáziu. Všem zúčastněným blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Fotografie ze slavnostního zahájení 15. ročníku MFSF Písek

mfsf_pisek_nikol_liberdova_01.jpg
Jak jsme již avizovali, letošní absolventka oboru Fotograf Nikol Liberdová získala před několika dny ocenění za nejlepší film v kategorii středních škol na 15. ročníku Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek. Nyní přinášíme fotogalerii ze slavnostního zahájení festivalu, kde si Nikol osobně ocenění spolu s cenami převzala. Ještě jednou blahopřejeme!

Vítězství na 15. ročníku MFSF Písek

Vynikajícího úspěchu dosáhla maturantka v oboru Fotograf Nikol Liberdová na 15. ročníku Mezinárodního festivalu studentských filmů Písek. Se svým snímkem "Nevzdávej se" získala Nikol ocenění pro nejlepší film v kategorii středních škol a již tento pátek se tak bude moci zúčastnit slavnostního zahájení tohoto filmového festivalu, kde ocenění spolu s hodnotnými cenami převezme. Gratulujeme k vynikajícímu úspěchu, kterým zakončila své studium na naší škole, a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

"Krátký film a tom, jak dokáže být život nefér a jak je snadné sklouznout na špatnou stranu. Ale pořád tady existuje nějaká lepší šance, jen se člověk nesmí vzdát."

Školní kolo turnaje v piškvorkách

piskvorky_skolnikolo_01.jpg
13.10.2015 proběhlo na naší střední škole školní kolo turnaje v piškvorkách. Základního kola se zúčastnilo celkem 20 žáků. Na začátku byli žáci seznámeni s pravidly a organizací soutěže, a poté proběhlo losování, které každému určilo výchozí pozici v pavouku základního kola. Každá dvojice odehrála 3 zápasy a nejúspěšnějších osm postoupilo do druhého kola.

V tomto kole se utkal každý s každým - viz. tabulka v galerii. Pět nejlepších (plus dva náhradníci) bude školu reprezentovat v oblastním kole na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě v úterý 27.10.2015. Průběh soutěže i šťastné vítěze zachytil svým fotoaparátem žák třídy F2 (obor Fotograf) Tomáš Musálek, za což mu patří náš dík.

Závěrem Vás chceme požádat, abyste našim zástupcům v oblastním kole drželi palce, ať v silné konkurenci ostravských škol uspějí.

V Poháru Josefa Masopusta letos neuspějeme

pjm_2015_2016.jpg
V pátek 9. října jsme se zúčastnili základního kola Poháru Josefa Masopusta 2015/2016, které pořádala SŠ společného stravování v Hrabůvce. První zápas se SŠ elektrotechnickou jsme vyhráli 6:1, druhý zápas ale chlapci nezvládli a prohráli s Vítkovickou střední průmyslovou školou 3:0. Náš tým tak bohužel nepostoupil do okresního kola a nenaváže na úspěchy z předchozích let.

Naši školu letos reprezentovali Jakub Lapeš, Lukáš Ptáček, Adam Krivčík, Nicolas Kaliský, Prokop Fárek, Jakub Bolf, David Dendis, Ladislav Hejl, Denis Granečný, David Buchta, Ondřej Chvěja, Tadeáš Kludka a Lukáš Poštulka.

Přednáška doc. Libicha

libich_prednaska_01.jpg
8. 10. 2015 do naší školy zavítal doc. Jan Libich, který přijal pozvání od našich studentů. Připravil si pro žáky přednášku na téma „Neformální povídání s Janem Libichem o ekonomii, vzdělání, cestování a sportu.“

Pan doc. Jan Libich je ekonom a pedagog působící v Austrálii, kde přednáší na univerzitě La Trobe v Melbourne, kde za svou vědeckou i přednáškovou činnost získal mnohá ocenění, např. byl studenty několikrát zvolen jako nejlepší přednášející roku. V současné době také přednáší na VŠB – TU v Ostravě-Porubě a je držitelem grantu od Nadačního fondu Neuron na podporu vědy.

V minulém školním roce spolupracoval s našimi žáky na soutěžním časopisu „Spotřeba pro život“ s tématem finanční gramotnost. S jeho svolením jsme v časopise uvedli článek o jeho aktivitách a publikacích v Hospodářských novinách, kde má rubriku s názvem „Ekonomix Jana Libicha“ nebo odkaz pro čtenáře, kde mohou shlédnout video-rozhovory Jana Libicha s předními ekonomy.

Atmosféra přednášky byla uvolněná a studenti se zapojili do diskuze. Je potěšující, že pan Libich našel čas i pro naši školu, zavítal mezi nás a dodal nám i žákům velkou dávku energie do další tvůrčí práce.

Okresní přebor v přespolním běhu

2015_prespolni_beh_01.jpg
Naše žákyně a žáci se zúčastnili okresního přeboru středních škol v přespolním běhu. Tyto závody se konaly 25. září 2015 v pěkném přírodním prostředí běžeckého areálu Bělského lesa. Dívčí družstvo ve složení Lucie Volková (EP2), Vendula Mikundová (EP2), Kristýna Šímová (M3) a Michaela Doubková (M1) se umístilo v konkurenci třinácti škol na slušném šestém místě. Chlapecké družstvo – Denis Ptašinský (A2), Patrik Vylegala (A2), Tomáš Šnapka (AP1B), David Švigár (AP1A) už tak úspěšné nebylo, ale krásného individuálního výkonu dosáhl Macej Nawrat (A2) svým dvacátým místem v jednotlivcích. Všem jmenovaným tímto děkujeme za odvahu utkat se s běžci specialisty i za dobrou reprezentaci naší školy.

CORNY Středoškolský atletický pohár 2015

2015_corny.jpg
Ve středu 17. 9. 2015 se výběr nejlepších atletů naší školy prezentoval v okresním kole atletické soutěže CORNY Středoškolský atletický pohár, kterého se zúčastnilo celkem 15 škol z Ostravy. Do atletického klání zasáhlo 12 dívek a 12 chlapců.

Nejlepších výsledků dosáhli Lenka Ondrašíková v běhu na 800 metrů (2. místo), Kristýna Opatřilová v běhu na 60 a 200 metrů (5. a 4. místo), Veronika Pučová ve vrhu koulí (6. místo), Klára Žilinská ve skoku vysokém (7. místo), štafeta dívek ve složení Kepáková, Doubková, Opatřilová, Ondrašíková (2. místo), Filip Kotásek v běhu na 100 a 400 metrů (2. a 1. místo), Marek Hoffmann ve skoku vysokém a dalekém (1. a 3. místo) a štafeta chlapců ve složení Kaliský, Hoffman, Horejsek, Kotásek (2. místo).

Celkově výsledky našich sportovců stačily v soutěži dívek na 4. místo, chlapci se umístili v konečném hodnocení na 2. příčce a poprvé v historii školy dosáhli na medaili. Všem zúčastněným žákům děkujeme za předvedené sportovní výkony a dobrou reprezentaci školy.

Charitativní sbírka "Světluška"

Stejně jako v minulých letech, i letos se Střední škola služeb a podnikání zapojila do celostátní charitativní sbírky „Světluška“,  Sbírka se uskutečnila 8. září v ulicích Ostravy-Poruby, ale i v prostorách školy. Dvojice žáků střední školy prodávaly symbolické upomínkové předměty a výtěžek ze sbírky v částce 10 641,- Kč byl věnován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu nevidomým spoluobčanům.

Vedení Střední školy služeb a podnikání tímto děkuje všem, kteří se na charitativní akci podíleli.

Cesta k finanční svobodě

2015_finsvoboda_01.jpg
Ve středu 24. června 2015 proběhlo soutěžní dopoledne zaměřené na finanční gramotnost pro žáky třídy F2. Žáci objevovali nejdůležitější pravidla, jak získat kontrolu nad svými financemi pomocí české deskové hry "FINANČNÍ SVOBODA".

Hraním hry měli žáci možnost získat 30 let finančních zkušeností, lépe se seznámit s finančními produkty, zjistit, jak lépe ochránit a násobit svůj majetek a tím se začít lépe starat o peníze.

Nejlepších výsledků dosáhli:
1. místo – Tadeáš Zajac a Ondřej Hütter
2. místo – Kristýna Ohřálová a Lucie Lidáková
3. místo – Tereza Bryndová a Tereza Štverková

Projekt "Udržitelné podnikání"

udrzitelne_podnikani_01.jpg
V úterý 23. června 2015 se žáci tříd EP2 a F2 zúčastnili akce "OPEN DAYS PŘESHRANIČNÍHO PODNIKÁNÍ". Akci pořádalo Evropské seskupení územní spolupráce TRITIA spolu s Agenturou pro regionální rozvoj v aule inkubátoru Vysoké školy podnikání v Michálkovicích.

Mladí podnikatelé ze společností GIRITION Systems, MonkeyData a EMBEVIDEO představili žákům své podnikatelské příběhy. Pohovořili o aspektech podnikání a poznatcích vedoucích k úspěchu nově vznikajícího projektu, jakými jsou mimo jiné – víra v úspěch, v sebe a svůj záměr, vytrvalost a poučení z proher.

Součástí akce bylo také představení podnikatelských inkubátorů v Moravskoslezském kraji, mezi které patří Impact Hub Ostrava vytvářející inspirativní pracovní prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání.

Čestné uznání České ručičky 2015 pro Danielu Čabanovou

ceske_rucicky_01.jpg
Ve středu 17. června 2015 se letošní maturantka v oboru Kosmetické služby Daniela Čabanová spolu s VUOV Mgr. Jaromírou Rychlíkovou zúčastnila slavnostního galavečera „České ručičky 2015“ na brněnském výstavišti, v jehož rámci byla oceněna čestným uznáním.

Slavnostní galavečer moderovali Jan Čenský s Ivanou Andrlovou, zlaté plakety předával předseda vlády Bohuslav Sobotka a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Za zmínku rozhodně stojí i fakt, že v uplynulých sedmi ročnících přehlídky České ručičky jsme byli oceněni již pěti zlatými plaketami v oboru Kosmetické služby. Tyto úspěchy naše studentky získaly pod vedením učitelky OV Šárky Pitľové.

Projektový týden 2015

V týdnu od 15. do 19. června 2015 se na naší škole konal projektový týden udržitelnosti projektu Krokem do Evropy. Během pondělí a úterý žáci pěti oborů vzdělání (maséři, fotografové, kadeřníci, kosmetičky a žáci oboru vzdělání Ekonomika a podnikání) připravovali podklady a data pro cizojazyčné prezentace na téma Sport a sportovci EU. Ve středu pak prezentace vytvořili, aby je ve čtvrtek mohli předvést žákům ostatních tříd naší školy. V pátek 19. června byli vyhlášeni vítězové a ti byli následně oceněni zástupci projektového týmu v bufetu školy.
 
Odborná jazyková komise pečlivě sledovala práci po celý týden a shodla se na těchto vítězích:
  • 3. místo obsadili žáci třídy F3 oboru vzdělání Fotograf se svou prezentací
  • na 2. místě se umístili žáci třídy EP2 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání
  • absolutními vítězi celého projektového týdne se stali žáci třídy EP1 oboru vzdělání Ekonomika a podnikání. Jejich jazyková prezentace Sports byla nejnápaditější, na čemž má největší zásluhu žákyně Vendula Mikundová.
Dík patří všem učitelům, kteří se na zdárném průběhu projektového týdne podíleli, a také zúčastněným žákům. Vítězům projektový tým blahopřeje.
 
Registrační číslo projektu: CZ1.07./1.1.07/11.0153

Exkurze do Štrasburku

01.jpg
Ve dnech od 6. do 9. června 2015 se naši žáci zúčastnili exkurze do Evropského parlamentu. Byli vybráni žáci, kteří vyhráli 1. místo mezinárodní soutěže "Spotřeba pro život", který zaštiťuje poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olga Sehnalová.

Exkurze byla spojena s výlety po okolí, návštěvou historického centra Štrasburku s průvodcem, plavbou lodí a dalšími aktivitami, které se žákům velmi líbily.

Již na cestě do Francie jsme navštívili Technické muzeum v Sinsheimu. Další den jsme byli navštívit Alsaskou vinnou cestu a zavítali jsme do malebných vinných vesnic Riguewilu, Kaysesbergu a v Colmaru.

Hlavní částí programu exkurze byla prohlídka sídla Evropského parlamentu, prezentace o této instituci a návštěva části plenárního zasedání.

Úspěch na turnaji ve hře beachringo

01.jpg
Do beachringo soutěže středních škol, která se konala ve sportovním areálu na Varenské v úterý 9. června 2015, se nominovala naše dvě smíšená družstva. Všechna zúčastněná družstva se utkala ve vzájemných utkáních hraných na dva vítězné sety.  

Neporaženi odešli jako vítězové turnaje žáci třídy M1 (Anna Špavelková, Veronika Pučová, Jakub Želásko, Ondřej Trojek a Tomáš Blahut). Také tým třídy EP2 (Karolína Jurečková, Iveta Burešová, Adam Krivčík a Bartoloměj Fuciman) své soupeře až na finále porazil a umístil se na stříbrné příčce.

Všem našim reprezentantům blahopřejeme a děkujeme za bojovnost a vynikající výsledky.

Účast na krajském finále turnaje v beachvolejbalu

01.jpg
Dva naše týmy se zúčastnily krajského finále turnaje v beachvolejbalu, který se konal v Ostravě v areálu na Varenské ve středu 3. 6. 2015. Celkem bylo přihlášeno 22 dívčích a 13 chlapeckých týmů.

Rozlosování přisoudilo chlapcům (Josefu Fajkusovi a Vítu Gattnarovi ze třídy EP3) i děvčatům (Kateřině Čigášové a Evě Hrčkulákové - EP4 a K1) velice těžké soupeře. Chlapci nakonec nepostoupili ze základní skupiny a děvčata po bojovném výkonu skončila před branami čtvrtfinále. Všem našim reprezentantům přesto blahopřejeme a děkujeme jim za snahu a předvedené výkony.

Fotbalistům těsně uniklo finále Poháru Josefa Masopusta

pohar_josefa_masopusta_2015.jpg
Do závěrečných bojů dospěl rovněž Pohár Josefa Masopusta - celorepublikový turnaj středních škol v kopané. Ve čtvrtek 30. dubna se ve Frýdku-Místku konalo krajské finále, kterého se zúčastnilo šest týmů z Ostravy, Karviné, Opavy, Krnova, Nového Jičína a Frýdku-Místku. Tým naší školy na tomto turnaji jasně zvítězil ve všech utkáních a zajistil si tak účast v kvalifikaci na republikové finále.
 
Kvalifikační turnaj čekal na naše fotbalisty ve čtvrtek 7. května v Jeseníku, kde se naše mužstvo utkalo se soupeři z gymnázií v Hranicích a ve Starém Městě. S bilancí jedné výhry a jedné porážky tým SŠ služeb a podnikání obsadil na tomto turnaji celkové druhé místo, čímž mu bohužel těsně unikl postup na republikové finále. I přesto blahopřejeme celému týmu ve složení Radim Čech, Lubomír Maléř, Radim Žingor, Kamil Půda, Jakub Marek, Kryštof Surovec, David Dendis, Dominik Mlčoch, Ladislav Hejl, David Buchta, David Wandenburg a Nicolas Kaliský ke skvělému výsledku a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

Environmentální olympiáda

2015_ekolympiada_01.jpg
Dne 28. dubna 2015 proběhla environmentální olympiáda k příležitosti Dne Země. Soutěžila tříčlenná družstva deseti tříd, které mají v tomto školním roce předmět Základy ekologie. Soutěž měla znalostní a kreativní část. Ve znalostní části se umístila na prvním místě třída aranžérů A2, o druhé místo se dělily třídy masérů M2 a fotografů  F2 a o třetí místo třídy prodavačů P2 a kadeřníků H1A. Nejlepší kreativní tvorbu na téma Přání matce Zemi k jejímu svátku předvedla třída K1, druhá se umístila třída F2 a třetí H1B. Absolutním vítězem environmentální olympiády se stala třída A2. Výkon tříd byl oceněn cenami zakoupenými z fondu Sdružení rodičů a přátel střední školy.

LINGUO-HRÁTKY 2015

2015_linguo.jpg
V pondělí 27. dubna 2015 se konalo finále školní jazykové soutěže Linguo-hrátky 2015. Finalisté vybraní na základě splnění úkolu ze základního kola pracovali ve finále v anglickém a v německém jazyce. Na prvním místě se umístila Barbora Dedková ze třídy F3, na druhé pozici skončila Tereza Doubková z téže třídy a třetí místo obsadila Zuzana Bulátová z PS1A. Gratulujeme.

Prodavači soutěžili v Orlové

prodavac_01.jpg
Ve středu 15. dubna pořádalo Střední odborné učiliště DAKOL v Orlové soutěž s názvem "Ukaž, co umíš ve své profesi" určenou žákům 1. ročníků oboru Prodavač. Této soutěže se účastnily také tři naše žákyně, které se umístily na pěkném 6., 7. a 8. místě:

6. místo - Poštulková Michaela
7. místo - Kicová Denisa
8. místo - Mášová Michaela

Své znalosti a profesní zdatnosti prokazovali soutěžící v těchto disciplínách: odhad váhy, základní způsoby balení zboží, balení dárkového balíčku zdravé výživy, nechyběly ani obchodní počty a také test teoretických a praktických znalosti ze zbožíznalství.

Dvojnásobný úspěch na soutěži Brněnské zrcadlo 2015

brnenske_zrcadlo_01.jpg
Ve čtvrtek 9. dubna jsme se zúčastnili soutěže Brněnské zrcadlo - tradiční soutěže v kadeřnické účesové tvorbě. Soutěž byla určena pro žáky oboru vzdělání Kadeřník; v dámské kategorii bylo pro letošni rok zvoleno téma "Kvetoucí žena", pánskou kategorii charakterizovalo téma "Muž současnosti".

V obou kategoriích se žáci naší školy dokázali umístit na stupních vítězů. Třetí místo v dámské kategorii obsadila Aneta Bugalová ze třídy H2A s modelkou Kristýnou Maračkovou z téže třídy, v pánské kategorii pak ještě o stupeň výše, na 2. příčku, dosáhla Iveta Řeháková ze třídy H2B se svým modelem Martinem Vytřasem ze třídy H3B.

Všem jmenovaným kadeřnicím i modelům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Dík patří také všem učitelům odborného výcviku, kteří žáky připravovali.

Soutěž v písemné a elektronické komunikaci

pek_polska_01.jpg
Dne 9. dubna 2015 se na odloučeném pracovišti Polská 6 v Ostravě-Porubě uskutečnila v projektové učebně pro výuku odborných předmětů soutěž v písemné a elektronické komunikaci. 31 soutěžících ze 7 tříd změřilo síly v dovednostech a znalostech, které se podle ŠVP vyučují v předmětech Komunikace ve službách a Písemná a elektronická komunikace.

Soutěžní dopoledne bylo plné soustředění a práce s testy, předtisky, výukovým programem ATF a textovým editorem. Hezkým závěrem bylo vyhlášení vítězů a předání cen a diplomů těm, kteří se umístili na předních místech. Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

o    pětiminutový opis textu – učební obory: Michaela Poštulková, P1
o    pětiminutový opis textu – studijní obory: Petr Chaloupka, PS1B
o    norma pro úpravu písemností: Kateřina Osiková a Karin Ševčíková, AP3B
o    písemnosti pro prodej a platební styk: Lucie Bartošíková, AP3B
o    obchodní dopis: Denisa Šporíková, PS2B

Vítězům i soutěžícím na druhých a třetích místech gratulujeme. Děkujeme za účast v soutěži i všem ostatním žákům. Oceňujeme jejich snahu při plnění zadaných soutěžních úloh a kázeň, která umožnila příjemný a bezproblémový průběh soutěže.

Dívky mají ze Středoškolské futsalové ligy bronz!

Středoškolská futsalová liga ročníku 2014/2015 vyvrcholila na přelomu března a dubna nejprve finálovými turnaji jednotlivých konferencí a následně závěrečným celorepublikovým finále. Chlapecký tým se sice kvůli porážce v zápase s Olomoucí k obhajobě loňského titulu nedostal, mezi nejlepší týmy celé ČR se ovšem letos dokázaly dostat dívky.

Ve finálovém turnaji konference Východ odehraném v pátek 27. března se naše futsalistky střetly se soupeřkami z Čáslavi, Bechyně a Starého Města. Jasná vítězství nad Čáslaví (7:1) a Bechyní (17:0) spolu s porážkou v zápase se Starým Městem (0:2) znamenaly celkové 2. místo v konferenci Východ. Toto umístění zároveň zajistilo našim dívkám účast na celorepublikovém finále, které se konalo ve čtvrtek 9. dubna v Brně.

Na tomto závěrečném turnaji se utkaly čtyři nejlepší dívčí týmy z ČR. V semifinále naše dívky bohužel nestačily na obhájkyně titulu z Obchodní akademie Hovorčovická v Praze a podlehly jasným rozdílem 8:1, nicméně v zápase o třetí místo proti Sportovní a podnikatelské střední škole Plzeň uspět dokázaly. Těsné vítězství znamenalo bronzové medaile a naše škola se tak může pyšnit třetím nejlepším futsalovým týmem dívek v celé ČR!
 
Finálových turnajů se zúčastnil tým ve složení Hana Mučková, Kristýna Šímová, Lucie Volková, Vendula Mikundová, Marie Strnadelová, Kateřina Trojanová a Karolína Patschková. Všem gratulujeme a děkujeme za perfektní reprezentaci naší školy!

Střední škola služeb a podnikání je vítěznou školou soutěže PHOTOCONTEST 2015

photocontest_2015_01.jpg
V pondělí 23. března 2015 v 11 hodin proběhlo ve Velkém sále Novoměstské radnice v Praze slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen soutěže Photocontest 2015. Naši školu zde reprezentovalo svými pracemi celkem sedm studentů oboru Fotograf, kteří úspěšně postoupili do finále:
  • Nikol Candrová, třída F3, snímek Vítkovice
  • Filip Chaloupka, třída F2, snímek Konec dětství
  • Nikola Liberdová, třída F4, cyklus Na výletě s mámou a snímek Vločka
  • Nikola Matoušková, třída F4, snímek Vlastní pohled
  • Markéta Plevová, třída F3, snímek Tajemství
  • Tomáš Večeřa, třída F4, snímek Dívka na schodech
  • Nikol Zaharowská, třída F2, snímek Muž přicházející z jiného světa
Celorepubliková fotografická soutěž Photocontest probíhá v rámci nejrozsáhlejšího odborného vzdělávacího projektu v oblasti digitální fotografie pro studenty středních škol, žáky základních škol a pedagogy celé České republiky s názvem Photobase, pod záštitou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
 
Do soutěže se v letošním roce přihlásilo 82 škol z celé České republiky s 464 zaregistrovanými žáky. Celkem bylo vloženo 1159 fotografií. Do finálového kola vybrala odborná porota, v jejímž čele stanul uznávaný fotograf Herbert Slavík, spolu s dalšími členy komise fotografem Adolfem Zikou, PhDr. Milanem Šustou, Janem Neubertem, režisérem České televize Ivanem Látalem a Mgr. Zdeňkou Veselou, celkem 65 vítězných fotografií, z nichž 18 bylo odměněno diplomem a cenou.

Naší škole se podařilo dosáhnout hned několika velkých úspěchů. Získala titul VÍTĚZNÁ ŠKOLA ZA NEJVYŠŠÍ POČET OCENĚNÝCH STUDENTŮ a dvěma finalistkám se pak podařilo obsadit i příčky nejvyšší:

Kategorie SŠ – III. Docela všední příběh:
1. místo: Nikola Liberdová, cyklus fotografií „Na výletě s mámou“

Kategorie SŠ  - I. Lidé kolem nás:
2. místo: Nikol Zaharowská, snímek „Muž přicházející z jiného světa“

Kategorie SŠ – II. Svět na dlani:
2 místo: Nikola Liberdová, snímek „Vločka“

Učitel odborného výcviku MgA. Jiří Žižka si dále od organizátorů soutěže převzal poukázku na zboží v hodnotě 5000,- Kč z nabídky produktů společnosti ELVIRA a další věcné ceny v celkové výši 11 500,- Kč.

Po slavnostním ceremoniálu na Novoměstské radnici navštívili studenti výstavu THE BEST OF CZECH PRESS PHOTO - OBRAZY DVOU DESETILETÍ, která nyní probíhá v Křížové chodbě a Rytířském sále Staroměstské radnice.

Aranžéři v akci

Již několik let se naši žáci – aranžéři umísťují na předních místech v celostátní soutěži "AR Junior". Této soutěže se však nemohou zúčastnit všichni a proto se dne 18. března 2015 konal 2. ročník školního kola soutěže "Aranžéři v akci". V ní dostávají příležitost ukázat své schopnosti a dovednosti všichni žáci oboru Aranžér.

Soutěže se zúčastnili žáci všech tří ročníků, přičemž každý ročník soutěžil ve své kategorii a spolužáci tak soutěžili mezi sebou. Nejmladší dívky soutěžily v kategorii "Kresba zátiší" a jako nejlepší byla nakonec oceněna Klára Hulínová. 2. místo obsadila Jana Flachsová a na 3. příčce se umístila Vendula Irglová. Ve druhém ročníku soutěžily dívky v kategorii "Plakát". Zde se vítězkou stala Lucie Honusová, druhá skončila Lucie Kleinová a 3. místo získala Samanta Šeděnková. Nejstarší dívky, žákyně třetího ročníku, soutěžily v kategorii "Počítačová grafika". V této kategorii vyhrála Karolína Hejzlarová, 2. příčku obsadila Pavla Romanová a na 3. místě skončila Tereza Dumbrovská.

Špendlení na živý model

2015_spendleni_01.jpg
V průběhu 19. kosmetického veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA jsme se v halách areálu PVA EXPO Praha-Letňany zúčastnili soutěže "Špendlení na živý model" na téma Přírodní živly.
 
Do soutěže se zapojilo celkem 23 soutěžících. Žákyně naší školy studující 2. ročník oboru Aranžér Sandra Sámelová (soutěžící) a Dominika Čajdíková (model) se nakonec v soutěži umístily na 13. místě. Studentkám blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy!

Daniela Čabanová devátá ve finále Kalibr Cupu

world_of_beauty_2015.jpg
Umístěním na desáté příčce soutěže Kalibr Cup konané minulý měsíc v Lanškrouně se Daniela Čabanová kvalifikovala do užšího finále, které se konalo v rámci veletrhu WORLD OF BEAUTY & SPA v sobotu 14. března 2015 v pražských Letňanech. Studentka 4. ročníku oboru Kosmetické služby dokázala své umístění z Lanškrouna o jednu příčku vylepšit a téma "Ve víru flamenca" jí přineslo konečné 9. místo, přičemž k výraznějšímu posunu ještě výše chybělo opravdu velice málo.

Tradiční veletrh nabídl návštěvníkům mnoho zajímavého. Nejznámější kosmetické značky a trendy byly prezentovány v podání vizážistů Pavla Bauera a Štěpánky Podroužkové, kadeřnickou show na pódiu pak předvedli Jan Hlaváček, Martin Loužecký, Romana Topinková nebo Jan Špilar s romantickým vystoupením nazvaným "Pramínek vlasů". Velkého zájmu se dočkaly rovněž módní přehlídky předních návrhářů, butiků a oděvních značek, jejichž modely prezentovaly účastnice soutěží Miss a další známé tváře showbusinessu.

Titul mistra SFL neobhájíme, divizi vyhrála Olomouc

Turnajový pavouk Středoškolské futsalové ligy chlapců pomalu dospěl do své finálové fáze. Finále konference "Východ" i následné celorepublikové finále bude ale bohužel bez naší účasti a obhajoba loňského celorepublikového titulu se tedy nekoná. 

V průběhu ledna na turnaji 3. kola v hale SPŠei Ostrava problémům ještě nic nenasvědčovalo. Náš futsalový tým v konkurenci Matičního gymnázia, SOŠ Třineckých železáren a domácí SPŠei Kratochvílova nenašel přemožitele a se třemi výhrami a celkovým skóre 22:7 postoupil do divizního finále v Olomouci.

V olomoucké sportovní hale už se ale 17. března další posvícení nekonalo. Souboj se SOU stavebním v Opavě jsme sice podobně jako domácí Olomouc zvládli s přehledem, nicméně ve vzájemném souboji s Gymnáziem Čajkovského Olomouc už naši futsalisté zvítězit nedokázali a po porážce 3:10 skončili na 2. místě divizního finále.

Nejlepší střední školou divize F (Severní Morava) se stal domácí tým Gymnázia Čajkovského Olomouc, který si tímto vybojoval postup do finále východní konference a zastavil tak cestu našich futsalistů za obhajobou titulu mistra ČR.

Tým naší školy tvořili Kamil Půda, Kryštof Surovec, Dominik Tomšů, Lubomír Maléř, Dominik Mlčoch, Tomáš Preisner, Jakub Marek, Radim Žingor a David Dendis. I přes neúspěch v divizním finále děkujeme všem za vynikající reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému úspěchu.

Postup v soutěži v silovém čtyřboji dívek

Ve středu 25.2.2015 se družstvo dívek naší školy zúčastnilo základního kola soutěže v silovém čtyřboji. V soutěži nakonec obsadily 2. místo, které jim zajistilo postup do městského kola. Individuálně vynikly především Lenka Ondrašíková ze třídy M2, která skončila v soutěži jednotlivců na celkovém 3. místě, 4. příčku mezi jednotlivci obsadila Blanka Horňáková ze třídy A1.

Kalibr Cup 2015

kalibrcup_2015.jpg
Ve čtvrtek 12. 2. 2015 se uskutečnil 15. ročník mezinárodní soutěže středních škol v kosmetické a kadeřnické tvorbě Kalibr Cup 2015 v Lanškrouně. Tématem letošní soutěže bylo „Ve víru flamenca“. V kategorii make-up reprezentovala naši školu Daniela Čabanová, studentka 4. ročníku oboru Kosmetické služby, spolu s modelkou Dominikou Kotalovou. V konečném hodnocení soutěže se umístila na 10. místě a zajistila si tak postup do pražského finále. To se bude konat pod záštitou Unie kosmetiček v polovině března v pražském veletržním areálu v Letňanech v rámci veletrhu World of Beauty & Spa - jaro 2015.

K postupu do finále gratulujeme a za reprezentaci školy děkujeme nejen oběma studentkám, ale i všem vyučujícím, kteří se podíleli na přípravě studentek a výrobě kostýmů, doplňků a dekorací - Lence Pačanové, Kateřině Havlasové a Šárce Piťlové.

Dívčí futsalový tým čeká finále konference Východ

Stejně jako tým chlapců i dívky se účastní Středoškolské futsalové ligy. A už nyní můžeme říci, že letos budou úspěšnější. Ve středu 28. ledna 2015 se totiž ve Sportovní hale Zora v Olomouci uskutečnilo divizní finále dívek ve fusalu - a vítězem se stal právě tým Střední školy služeb a podnikání, Ostrava-Poruba.

Svým soupeřkám z Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, Střední školy polygrafické v Olomouci a ani gymnazistkám z Olomouce-Hejčína nedovolily vstřelit ani jedinou branku a s celkovým skóre 16:0 postupují do finále konference "Východ" v Brně, kde na ně v pátek 27. března čekají týmy futsalistek ze středních škol v Čáslavi, Bechyni a Starém Městě. 

Celému týmu ve složení Hana Mučková, Kristýna Šímová, Lucie Volková, Vendula Mikundová, Marie Strnadelová, Kateřina Trojanová a Markéta Ligocká děkujeme za výbornou reprezentaci školy a držíme palce!

Přijímací řízení

 

Dokumenty a formuláře

 

Žákovská knížka

 

Aktuality

 
...tradice, zkušenost, poznání.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.
Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace
Příčná 1108/1
Ostrava-Poruba
70800
IČ:00575933
Datová schránka: yjzj5fk
IZO:  130 001 333


telefon:
studijní odd.: 910 001 584
studijní odd. (odl. pracoviště Polská): 910 001 831
sekretariát:   910 001 561
e-podatelna: SSSP@po-msk.cz