Seznam přijatých uchazečů - přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 (2. kolo)

Vyvěšeno dne: 20. května 2016


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s  § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro obory vzdělání:

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání (Management obchodních firem a sportovních klubů)
– 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s  § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro obory vzdělání:

34-56-L/01  Fotograf
– 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkoušku

64-41-L/51  Podnikání (dálková forma)
– nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Kritéria ke stažení zde.


Seznam přijatých uchazečů po odvolání - přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 (1. kolo)

Vyvěšeno dne: 16. května 2016


Seznam přijatých uchazečů po odvolání - přijímací řízení pro školní rok 2016/2017 (1. kolo)

Vyvěšeno dne: 9. května 2016


2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace v souladu s  § 59, § 60, § 165 odst. 2 písm. f) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017 pro obory vzdělání:


66-51-H/01  Prodavač
– 3letý obor vzdělání ukončený závěrečnou zkouškou – výuční list

69-41-L/01  Kosmetické služby
– 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

34-56-L/01  Fotograf
– 4letý obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

64-41-L/51  Podnikání (dálková forma)
– nástavbový obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou

Kritéria ke stažení zde.


Řemeslo má zlaté dno 2016

2016_remeslo_01.jpg
Ve středu 20. ledna a ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v Kulturním domě K-TRIO v Ostravě-Hrabůvce konal již 8. ročník projektu Řemeslo má zlaté dno. Žáci formou soutěže získali lepší přehled o nabízených oborech a blíže poznali zaměření odborných středních škol v ostravském regionu. Za naši školu si úkoly pro žáky připravili zástupci oborů Aranžér, Prodavač a Kosmetické služby. Šestičlenné týmy soutěžily v praktických, odborných i vědomostních programech zaměřených na řemeslné a odborné činnosti. Příchozí návštěvníci měli rovněž možnost nechat se od žáků oborů Kadeřník a Kosmetické služby učesat a nalíčit.

Pochvala patří také naší absolventce oboru Fotograf Nikol Liberdové, která v letošním roce vystoupila na pódiu hlavního sálu se svým vítězným snímkem z mezinárodního festivalu studentských filmů. Všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci oborů naší školy.
 
 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Partneři školy:Ježek Software


Ocenění: