Veřejná sbírka Fondu Sidus

sidus_2016.jpg
Děkujeme všem vyučujícím a žákům, kteří si zakoupili upomínkový předmět FONDU  SIDUS a tím přispěli na charitativní sbírku, která je určena na vybavení dětských zdravotnických zařízení Pediatrické kliniky 2. LF UK a FN v Praze - Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Mladí fotografové zazářili na soutěži CESOFOTO

Markéta Salíková, Kristýna Szeligová, Tadeáš Zajac, Dominik Knýbel, Martin Sojka.
Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2016 proběhl 17. ročník celostátní fotografické soutěže pro střední školy Cesofoto. Odborná porota zasedla v letošním roce v tomto složení: Petr Klukan, Michal Novotný a Ivan Holub.

Dne 30. listopadu v odpoledních hodinách se sešli medailisté z krajských měst se svými učiteli a zúčastnili se bleskové fotosoutěže, která má vždy utajované téma. Co je úkolem fotografovat, se dozvěděli účastníci až na místě, kdy v krátkém čase na pořízení a posléze na úpravu v PC učebně musí podat co nejlepší výkon.

První prosincový den pak 17. ročník soutěže navštívil celosvětově známý sportovní fotograf Dan Vojtěch. Vyhodnotil zmíněnou bleskovou soutěž, ve které se na 1. místě umístil Tadeáš Zajac ze třídy F4. Daniel Vojtěch dále předal ceny vítězům pěti hlavních kategorií a jako dárek navíc poskytl přednášku o své tvorbě. V hlavních kategoriích se naši studenti umístili na předních pozicích a skvěle reprezentovali naši školu.

Blesková fotosoutěž:
1. místo: Tadeáš Zajac, třída F4

Kategorie: Portrét
1. místo: Kristýna Szeligová, třída F3

Kategorie: Odraz ve skle nebo vodní hladině
1.místo: Markéta Salíková, třída F3

Kategorie: Krajinná fotografie – cesty, cestičky, pěšinky
3. místo: Dominik Knýbel, třída F2
9. místo: Kateřina Krestová, třída F3

Kategorie: Videodokument: rozhovor s pamětníkem nebo významnou osobností
2.místo: Tadeáš Zajac, třída F4

Kategorie: Volná tvorba 1. a 2. ročník
2. místo: Martin Sojka, třída F2

Oslavy 60. výročí vzniku naší školy

60_let_skoly_01.jpg
V tomto školním roce oslaví SŠ služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace 60 let od svého založení. Za tu dobu ušla velký kus cesty, a proto bylo vhodné se malinko zastavit a připomenout si její vývoj. Dne 7. října 2016 krásně vyzdobená budova školy na ulici Příčná 1108 vítala hosty, kteří přišli slavit a zavzpomínat se současnými zaměstnanci. Pestrý kulturní program, vkusně připravená prezentace jednotlivých učebních a studijních oborů – soudobých i dávno zaniklých, výborné pohoštění a skvělá nálada všech – to vše přispělo ke zdárnému a pohodovému průběhu oslavy. Popřejme tedy naší škole další úspěšná léta, spokojené žáky, pedagogické i nepedagogické pracovníky a pevně věříme, že kredit, který naše škola v rámci regionálního školství má, si nadále udrží.


Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.


Partneři školy:Ježek Software


Ocenění: